Загальні пільги учасників АТО

В розділі “Діючим підрозділам” ми розповіли, що учасники АТО отримують статус учасників бойових дій та порядок його оформлення.

Цей статус надає право нашим захисникам на отримання пільг, визначених Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

Це так звані “загальні пільги”, на отримання яких мають право всі категорії учасників бойових дій – військові, правоохоронці, цивільні особи, які отримали статус учасника:

1) безоплатне    одержання   ліків,   лікарських   засобів, імунобіологічних  препаратів  та  виробів медичного призначення за рецептами  лікарів;

2) першочергове безплатне  зубопротезування  (за   винятком протезування з дорогоцінних металів);

3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням (щороку) або одержання  компенсації  вартості самостійного санаторно-курортного лікування.

4) 75% знижка плати за користування  житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв.  метр загальної площі житла на кожну особу,  яка  постійно проживає  у  житловому  приміщенні (будинку) і має право на знижку плати,  та  додатково  10,5 кв. метра на сім’ю);

5) 75%  знижка  плати  за користування комунальними послугами (газом,  електроенергією та іншими  послугами)  та скрапленим  балонним  газом  для побутових потреб в межах середніх норм  споживання.

6) 75% знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню,  для  осіб,  які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;

7) безоплатний  проїзд  усіма  видами  міського пасажирського транспорту,  автомобільним транспортом загального  користування  в сільській  місцевості,  а  також  залізничним і водним транспортом приміського  сполучення  та  автобусами  приміських  і  міжміських маршрутів,  у  тому  числі внутрірайонних,  внутрі- та міжобласних незалежно  від  відстані  та  місця  проживання;

8)  користування  при  виході  на  пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію)  чи  зміні  місця  роботи  поліклініками  та госпіталями,  до  яких  вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;

9) щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;

10) першочергове обслуговування  в  лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

11) виплата допомоги з тимчасовій непрацездатності в розмірі 100%  середньої  заробітної  плати  незалежно  від  стажу роботи;

12) використання чергової щорічної відпустки  у  зручний  для них час, а також одержання додаткової відпустки без  збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;

13) переважне право на залишення  на  роботі  при  скороченні чисельності  чи  штату  працівників  у  зв’язку  із   змінами    в організації виробництва і праці  та  на  працевлаштування  у  разі ліквідації підприємства, установи, організації;

14)  першочергове  забезпечення  жилою  площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та  першочергове   відведення земельних  ділянок  для  індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих  будинків  і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом.

15) одержання  позики  на  будівництво,  реконструкцію   або капітальний ремонт житлових будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або  придбання  дачних  будинків  і  благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років, починаючи  з  п’ятого  року  після закінчення будівництва. Зазначені позики надаються у порядку, який визначається  Кабінетом  Міністрів  України;

16)  першочергове  право  на  вступ  до   житлово-будівельних (житлових)  кооперативів,  кооперативів з    будівництва та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх  технічне  обслуговування,  до  садівницьких  товариств,  на придбання матеріалів для  індивідуального  будівництва  і  садових будинків;

17) безплатний проїзд один раз на два  роки  (туди  і  назад) залізничним,  водним,  повітряним  або  міжміським   автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення,  або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами  транспорту з 50% знижкою;

18)  зі  сплати  податків,  зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно  до  податкового  та  митного  законодавства;

19)  позачергове  користування  всіма  послугами  зв’язку  та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних  телефонів (оплата у розмірі 20 процентів від тарифів вартості основних та 50 процентів – додаткових робіт). Абонементна плата  за  користування телефоном встановлюється у розмірі 50 процентів  від  затверджених тарифів;

20) першочергове обслуговування підприємствами, установами та організаціями    служби    побуту,    громадського     харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту;

21)  позачергове  влаштування до закладів соціального захисту населення,  а  також  обслуговування  службами соціального захисту населення   вдома.   У   разі   неможливості   здійснення   такого обслуговування    закладами    соціального    захисту    населення відшкодовуються  витрати,  пов’язані  з  доглядом за цим ветераном війни, в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством.

Учасникам бойових дій пенсії або щомісячне  довічне  грошове утримання чи державна соціальна допомога,  що виплачується замість пенсії,  підвищуються в розмірі 25% прожиткового мінімуму для  осіб,  які  втратили  працездатність.

Щорічно до 5 травня учасникам бойових дій виплачується разова  грошова  допомога у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України  в  межах  бюджетних  призначень, встановлених законом про Державний бюджет України.

Особи, на яких поширюється чинність Закону

Чинність Закону поширюється на сім’ї осіб, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

До членів сімей загиблих (тих, які пропали безвісти) військовослужбовців, партизанів та інших осіб, належать:

– утриманці загиблого  або  того,  хто пропав безвісти,  яким у зв’язку з цим виплачується пенсія;

– батьки;

– один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні;

– діти, які не мають (і не мали) своїх сімей;

– діти, які мають свої сім’ї, але стали інвалідами до досягнення повноліття;

– діти, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісти;

Пільги особам, на яких поширюється чинність цього Закону (члени сімей учасників бойових дій):

1)    безплатне    одержання   ліків,   лікарських   засобів, імунобіологічних  препаратів  та  виробів медичного призначення за рецептами  лікарів;

2)  безплатне першочергове зубопротезування  (за   винятком протезування з дорогоцінних металів);

3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням (раз на 2 роки) або одержання  компенсації  вартості самостійного санаторно-курортного лікування;

4)   50% знижка   плати   за  користування  житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21  кв.  метр загальної площі житла на кожну особу,  яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має  право  на  знижку плати,  та  додатково  10,5 кв. метра на сім’ю);

5)  50%  знижка  плати  за користування комунальними послугами   (газом,   електроенергією   та  іншими  послугами)  та скрапленим  балонним  газом  для побутових потреб в межах середніх норм  споживання;

6) 50% знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню,  для  осіб,  які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;

7) вилучено

8) позачерговий безплатний капітальний ремонт  власних  жилих будинків і першочерговий поточний ремонт жилих будинків і квартир;

9)  користування  при  виході  на  пенсію (незалежно від часу виходу   на   пенсію)  чи  зміні  місця  роботи  поліклініками  та госпіталями,  до  яких  вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;

10)  щорічне  медичне  обстеження  і    диспансеризація    із залученням необхідних спеціалістів;

11) першочергове обслуговування  в  лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

12) виплата допомоги з тимчасової непрацездатності в розмірі 100%  середньої  заробітної  плати  незалежно  від  стажу роботи;

13) використання чергової щорічної відпустки  у  зручний  для них час; одержання додаткової відпустки без збереження  заробітної плати строком до двох тижнів на рік;

14) переважне право на залишення  на  роботі  при  скороченні чисельності  чи  штату  працівників  у  зв’язку  із   змінами    в організації виробництва і праці  та  на  працевлаштування  в  разі ліквідації підприємства, установи, організації;

15)  позачергове  забезпечення  жилою  площею    осіб, які потребують поліпшення житлових умов, у тому числі за рахунок жилої площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої  влади, підприємствами та організаціями у розпорядження місцевих  рад  та  державних адміністрацій. Особи, зазначені в цій статті,  забезпечуються  жилою  площею  протягом  двох років з дня взяття  на  квартирний  облік. Органи  виконавчої  влади,  виконавчі  комітети  місцевих рад зобов’язані  подавати  допомогу  інвалідам війни і сім’ям загиблих військовослужбовців  у  будівництві індивідуальних жилих будинків. Земельні   ділянки   для  індивідуального  житлового  будівництва, садівництва   і   городництва   відводяться  зазначеним  особам  у першочерговому  порядку;

16)   одержання  позики  на  будівництво,  реконструкцію  або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або  придбання  дачних  будинків  і  благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи  з  п’ятого  року  після закінчення будівництва. Зазначені позики надаються в порядку, який визначається  Кабінетом  Міністрів  України;

17)  першочергове  право  на  вступ  до   житлово-будівельних (житлових)  кооперативів,  кооперативів    з    будівництва та експлуатації колективних гаражів, до  садівницьких  товариств,  на придбання матеріалів для  індивідуального  будівництва  і  садових будинків,  технічне  обслуговування  та  забезпечення    стоянками транспортних засобів;

18) вилучено;

19)  зі  сплати  податків,  зборів, мита та інших платежів до бюджету   відповідно  до  податкового  та  митного  законодавства;

20)  позачергове  користування  всіма  послугами  зв’язку  та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних  телефонів (оплата у розмірі 20% від тарифів вартості основних та 50% – додаткових робіт). Абонементна плата  за  користування телефоном встановлюється у розмірі 50%  від  затверджених тарифів.

21) першочергове обслуговування підприємствами, установами та організаціями    служби    побуту,    громадського     харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту;

22) позачергове влаштування до закладів  соціального  захисту населення, а також  обслуговування  службами  соціального  захисту населення  вдома.  У  разі    неможливості    здійснення    такого обслуговування    закладами    соціального    захисту    населення відшкодовуються витрати, пов’язані з доглядом за ветераном  війни, в порядку і розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України;

23)  вступ  поза  конкурсом до державних та комунальних вищих навчальних  закладів  на  спеціальності,   підготовка   за   якими здійснюється  за  рахунок коштів відповідно державного та місцевих бюджетів.

Пільги, передбачені пунктами 1, 2, 4, 5, 6 та 20 частини першої цієї статті надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (у 2014 та 2015 це 1710 грн.).

Щорічно  до  5  травня  членам  сімей,  зазначеним у пункті 1 статті 10 цього Закону,  а  також  дружинам  (чоловікам)  померлих інвалідів війни, які не одружилися вдруге, та дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни, визнаних за життя інвалідами  від  загального захворювання,  трудового каліцтва та з інших  причин,  які  не  одружилися  вдруге,  виплачується  разова грошова допомога у розмірах,  які визначаються Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних  призначень,  встановлених  законом  про Державний бюджет України.

Для розуміння, хто на які ще пільги має право, поділимо наших захисників на три категорії (“Добровольці”, військовослужбовці, правоохоронці). Інформацію щодо них, див. в Розділі “Додаткові пільги“.