Через велику кількість запитів, викликаних численними пропозиціями мобілізованим в даний час військовослужбовцям щодо укладення контрактів на службу у резерві ВСУ та Національної гвардії, пропонуємо ознайомитись з узагальненим матеріалом  щодо такої служби.

Спочатку розглянемо окремі, найбільш часті питання, які надійшли на он-лайн консультацію протягом останнього часу, потім  спробуємо освітити саме поняття служби у резерві та її особливості.

 1. Як не припустити звільнення за основним місцем роботи в разі укладення контракту на службу у резерві до демобілізації.

Як відомо, за мобілізованими особами зберігається робоче місце та середній заробіток протягом року. Резервісти, які уклали контракт на проходження служби у резерві (про всі нюанси – нижче) також мають право на збереження робочого місця та заробітку під час проходження зборів або виконання обов’язків за викликом командира частини.

Для безспірного збереження робочого місця та заробітку має бути дотриманий наступний порядок:

 1. Демобілізація, яка має відбутись в межах року проходження служби (до спливу річного терміну відсутності на робочому місці).
 2. Демобілізований повертається на роботу, про що роботодавець видає наказ. Це принципово – стати до роботи. Річний строк дотримано, підстав для звільнення, незалежно від наступних подій та строку їх настання – немає. Можна стати до роботи та піти у відпустку – це вже не має значення, головне – наказ роботодавця про повернення демобілізованого до роботи.
 3. В разі подальшого виклику для виконання завдань служби у резерві або на збори – роботодавцю надається повістка військомату/виклик командира частини. Роботодавець має негайно оформити новий наказ щодо резервіста. Порядок та зміст наказу – нижче. Починається новий період виконання обов’язків служби у резерві та збереження робочого місця та заробітку вже за резервістом.

Якщо виникла ситуація, коли контракт підписано, але, за критичних обставин, між демобілізацією та викликом для виконання обов’язків служби у резерві немає достатнього проміжку часу для повернення до роботи, хоча б на один день – це ситуація тривожна з точки зору трудового права, але не безнадійна.

Необхідно негайно повідомити роботодавця про демобілізацію та вимагати видачі наказу про це по підприємству (додається наказ про демобілізацію). Одночасно повідомляєте про виклик на збори/до служби як резервіста та вимагаєте видати окремий наказ щодо цього (додається повістка про це/виклик командира ВЧ). Головне – перервати гранічний річний строк відсутності на роботі за мобілізацією. Якщо маєте можливість зробити це особисто – це ідеальний варіант. Якщо такої можливості немає – надсилаєте заяви, підтверджуючі документи та звернення з вимогою надати витяги з відповідних  наказів по підприємству через відділення Укрпошти, обов’язково – з повідомленням про вручення. Пам’ятаємо про те, що поштовий обіг теж потребує часу, тому – із запасом щонайменш у 5 днів до закінчення строку відсутності на роботі.

Якщо часу взагалі немає – телеграма роботодавцю з повідомленням про демобілізацію та реквізитами наказу про демобілізацію, повідомлення про виклик та про те, що підтверджуючі документи надсилаються поштою. Докази відправлення телеграми необхідно зберегти.

Якщо роботодавець у такому випадку (резервіст не встиг фактично приступити до роботи після мобілізації та викликаний знов) піде на звільнення, таке рішення можна оскаржувати, перспективи для цього є.

За допомогою у спорі з роботодавцем можна  звернутись до до відповідної Державної комісії з питань праці; органів прокуратури, оскільки Постановою Верховної Ради України від 06.05.2014 № 1238-VII «Про додаткові заходи щодо зміцнення обороноздатності та безпеки держави» Генеральному прокурору України було доручено перевіряти факти звільнення з роботи та відмови у виплаті заробітної плати громадянам, призваним на військову службу в зв’язку з мобілізацією;  місцевого військкомату, оскільки згідно роз’яснення Міністерства оборони України від 29.04.2014р., їх зобов»язано вживати заходів для захисту трудових прав мобілізованих; судових органів для поновлення на роботі та стягнення збитків.

 1. Які нормативно-правові акти регулюють питання проходження служби у резерві.

Закон «Про військовий обов’язок та військову службу» http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2232-12

Указ Президента України від 29.10.2012р.  № 618/2012 “Про Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України”

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/618/2012

Постанова КМ України від 23.11.2006р.  № 1644 “Про порядок і розміри грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів”

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1644-2006-%D0%BF

Наказ Міноборони від 12.03.2007р.  № 80 “Про затвердження Інструкції про умови виплати грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів”

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0269-07

 1. Чи тотожні поняття – мобілізація, служба у ВСУ за контрактом та виконання обов’язків служби у резерві.

Ні, все це різні поняття. Служба у резерві (незважаючи на укладення контракту), на відміну від служби по контракту, не передбачає постійної присутності у військових частинах протягом всього контракту. Резервіст залишається працювати на своєму робочому місті, але, за необхідності, його залучають до служби у військовій частині, за якою він закріплений (робоче місце та заробіток зберігаються). Призов на проходження військової служби через мобілізацію взагалі є підставою для припинення контракту на службу у резерві, залучення резервістів під час особливого періоду/мобілізації відбувається за викликом командира військової частини.

Конкретно служба у резерві із безпосереднім залученням резервіста до військової служби відбувається двома шляхами –

– залучення до участі у зборах (підтримання кваліфікації, навиків)

– проходження служби та виконання завдань за викликом керівника військової частини, в тому числі  – під час мобілізації.

Служба у військовому резерві запроваджується з метою планомірної підготовки резервістів для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань особовим складом у мирний та воєнний час шляхом набуття та підтримання на належному рівні вмінь і навичок за відповідною військово-обліковою спеціальністю.

Резервісти — це особи (громадяни України), які в добровільному порядку проходять службу у військовому резерві Збройних Сил України, інших військових формувань і призначені для їх комплектування у мирний та воєнний час.

 1. Чи закріплюється резервіст за конкретною частиною.

Так, резервіст проходить службу у конкретній військовій частині. Переміщення між частинами оформлюються відрядженнями.

 1. Чи дійсно неможлива демобілізація військовослужбовця без укладення контракту на службу у резерві.

Ні, це не так. Укладення контракту про проходження служби у резерві – виключно добровільна дія. До демобілізації вона відношення не має. Дія контракту на службу у резерві взагалі повинна починатись лише після демобілізації (п. 18 ст. 28 Положення про службу у резерві визначає, що мобілізація та служба у резерві є несумісними, мобілізація – підстава для припинення контракту).

 1. Чи можлива повторна мобілізація демобілізованого.

Теоретично – можлива. Також можлива мобілізація резервіста. Контракт при цьому має бути розірваний.

 1. Що відбувається при підписанні контракту на службу у резерві.

Резервіст проходить службу у військовому резерві на підставі контракту, який укладає з державою в особі командира військової частини. Перший контракт з резервістами укладається строком на 3-5 років.

Резервісти за успішне виконання програми підготовки на рік отримують грошову винагороду.

Резервісти прибувають до військової частини за викликом її командира протягом 24 годин. Строк прибуття військовозобов’язаних, призначених до військової частини по мобілізації, складає від 2 до 29 діб.

Згідно з чинним законодавством командир військової частини уповноважений:

 • під час мобілізації призивати резервіста на військовому службу;
 • у мирний час залучати резервіста:
 • на навчальні збори під час проведення основних заходів підготовки підрозділів;
 • на спеціальні збори у разі прийняття Президентом України схваленого Верховною Радою України рішення про запровадження правового режиму надзвичайного стану.

Резервісти щороку залучаються на навчальні збори, у зручну для них та їх роботодавців пору, під час активних практичних заходів підготовки (навчання, тренування, бойові стрільби) своїх підрозділів. Загальна тривалість підготовки резервістів до 30 діб на рік. За необхідності цей термін може бути збільшений до 3-х місяців.

Перевезення резервістів до місця проведення зборів і назад до місця проживання провадиться за рахунок  Міністерства оборони України.

 1. Як регулюються трудові правовідносини резервіста за основним місцем роботи.

За призваними на збори військовозобов’язаними на весь період зборів та резервістами на весь час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві, включаючи час проїзду до місця їх проведення і назад, зберігаються місце роботи, а також займана посада та середня заробітна плата на підприємстві, в установі, організації незалежно від підпорядкування і форм власності (ст.. 29 ЗУ «Про військовий обов’язок та військову службу», ст.. 119 Кодексу законів про працю).

На підставі повістки районного (міського) військового комісаріату роботодавець має видати наказ про звільнення співробітника від роботи на час проходження навчальних військових зборів.

Середня заробітна плата виплачується роботодавцем з подальшою компенсацією роботодавцю військовими комісаріатами.

Роботодавець має сплатити військовозобов’язаному, викликаному на збори, заробітну плату за відпрацьований час до дати його звільнення від роботи у зв’язку з від’їздом на збори, а також середню заробітну плату за перші півмісяця зборів. Протягом часу перебування військовозобов’язаного на зборах, заробітна плата має виплачуватись в звичайні терміни виплати заробітної плати , затверджені на підприємстві .

Особам, зайнятим на сезонних роботах, які працюють за трудовим договором на визначений строк, установлений за погодженням сторін, а також тимчасовим працівникам, призваним на збори, за місцем роботи виплачується середня заробітна плата протягом усього часу тривалості зборів та перебування в дорозі до військової частини і назад. Займана посада (місце роботи) за ними зберігається на час цих робіт, обумовлених трудовим договором.

 1. Виплати резервісту під час проходження служби у резерві та пільги.

Як було зазначено, за резервістом, в разі викликання його для проходження служби або на збори, зберігається середній заробіток.

Якщо резервіст захворів під час виконання ним обов’язків служби у військовому резерві і продовжує хворіти після закінчення терміну виконання цих обов’язків, за ним зберігаються місце роботи і займана посада, а з дня закінчення терміну виконання цих обов’язків, у разі тимчасової непрацездатності, замість заробітної плати виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності відповідно до закону.

Військовозобов’язаним, які на день призову на збори не працюють, на весь період зборів та резервістам з числа непрацюючих на весь термін виконання ними обов’язків служби у військовому резерві, включаючи час проїзду до військової частини і назад, виплачується грошове забезпечення в розмірі мінімальної заробітної плати за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на утримання Міністерства оборони України та інших центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями.

Резервістам на весь час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві здійснюються грошові виплати із розрахунку до двох мінімальних заробітних плат на місяць (ст.. 29 Закону «Про військовий обов’язок та військову службу»).

резервістам, призваним на збори, за кожний день перебування на зборах з урахуванням часу перебування у дорозі від військового комісаріату до місця проведення зборів і назад виплачуються добові:

вищому офіцерському складу — 50%
старшому офіцерському складу — 40%
молодшому офіцерському складу — 35%
сержантському і старшинському складу:
прапорщикам, старшим прапорщикам — 35%
мічманам, старшим мічманам молодшим сержантам, сержантам, старшим — 30%
сержантам, старшинам, старшинам 2 статті, старшинам 1 статті, головним старшинам, головним корабельним старшинам рядовому складу — 20%

Виплата добових проводиться військовими частинами, в яких військовозобов’язані, у тому числі резервісти, проходять збори.

Резервістам, які виконали програму підготовки, не вчиняли правопорушень, пов’язаних із проходженням служби у військовому резерві, виплачується одноразове грошове заохочення у таких розмірах, гривень на рік:

вищому офіцерському складу — 3100
старшому офіцерському складу — 2800
молодшому офіцерському складу — 2500
сержантському і старшинському складу:
прапорщикам, старшим прапорщикам, мічманам, старшим мічманам — 2200
молодшим сержантам, сержантам, старшим сержантам, старшинам, старшинам 2 статті, старшинам 1 статті, головним старшинам, головним корабельним старшинам — 1900
рядовому складу — 1600

В разі залучення резервіста до служби у АТО, йому виплачується винагорода. Розмір винагороди визначається виходячи з розміру посадового окладу, окладу за військовим (спеціальним) званням, щомісячних додаткових видів місячного грошового забезпечення постійного характеру, премії та повинен становити не менш як 3 тис. гривень на місяць. В разі безпосередньої участі у бойових діях – також виплачується винагорода в порядку та розмірах, визначених Постановою КМУ від 31 січня 2015 р. № 24 (1 тис. грн.. за день участі у бойових діях, винагорода на підрозділ за знищену техніку, успішне виконання бойового завдання).

Соціальний і правовий захист резервістів, які виконують обов’язки служби у військовому резерві, призваних на навчальні і спеціальні збори, та членів їх сімей здійснюється відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та інших нормативно-правових актів.

Тобто, виплати по пораненню, інвалідності, смерті здійснюються у встановлених для військовослужбовців обсягах.

 1. Чи можуть контракти військовослужбовців на службу у резерві відрізнятись між собою.

Ні. Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України містить єдину типову форму контракту.

 1. Кредитні зобов’язання резервістів порівняно з мобілізованими та військовослужбовцями.

Стаття 14 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» встановлює, що військовослужбовцям з початку і до закінчення особливого періоду, а резервістам та військовозобов’язаним – з моменту призову під час мобілізації і до закінчення особливого періоду штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками, та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом не нараховуються.

Отже, залучення резервіста до виконання завдань у особливий період є підставою для припинення нарахування процентів та штрафних санкцій.

 1. Інші загальні моменти щодо проходження служби у резерві.

Граничним віком перебування у військовому резерві є граничний вік перебування військовозобов’язаних у запасі другого розряду.

Резервісти вважаються такими, що виконують обов’язки служби у військовому резерві:

1) на території військової частини, в якій вони проходять службу у військовому резерві, або в іншому місці її проходження протягом службового (навчального) часу, включаючи заняття, перерви, встановлені розпорядком (розкладом занять);

2) на шляху прямування до місця виконання обов’язків служби у військовому резерві або зі служби, під час службових поїздок;

3) поза військовою частиною, якщо перебування там передбачено обов’язками резервіста або наказом відповідного командира (начальника) військової частини.

Контракт укладається у двох примірниках, підписується громадянином і посадовою особою Міністерства оборони України, військової частини Збройних Сил України, яка має право видавати накази по особовому складу та до повноважень якої належить право призначення на відповідні посади. Підпис зазначеної посадової особи скріплюється відповідною гербовою печаткою.

Дата набрання чинності контрактом зазначається у першому і другому його примірниках.

Один примірник контракту зберігається в особовій справі резервіста, другий – у резервіста.

Контракт припиняється (розривається), а резервіст звільняється зі служби у військовому резерві:

1) у зв’язку із закінченням строку контракту;

2) за станом здоров’я – на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність або обмежену придатність до військової служби у військовому резерві;

3) за віком – у разі досягнення граничного віку перебування у військовому резерві;

4) у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів – у разі неможливості дальшого перебування на службі у військовому резерві;

5) через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких встановлено Кабінетом Міністрів України для військовослужбовців;

6) через службову невідповідність;

7) у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи права займати певні посади;

8) у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку;

9) у зв’язку з систематичним невиконанням умов контракту командуванням (за бажанням резервіста);

10) у зв’язку з систематичним невиконанням умов контракту резервістом;

11) у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом;

12) у зв’язку з бронюванням військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час або в разі виникнення встановлених законом обставин, унаслідок яких військовозобов’язані не підлягають призову на військову службу під час мобілізації;

13) у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням, відповідно до якого військовослужбовця притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”;

14) у разі неможливості переведення на іншу посаду у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі;

15) у разі неможливості встановлення місця перебування резервіста протягом двох місяців, якщо це не пов’язано з виконанням ним обов’язків служби у військовому резерві;

16) у разі припинення громадянства України;

17) у зв’язку із виїздом на строк більше трьох місяців за межі України;

18) у разі призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період;

19) за угодою сторін.

Виклик резервістів для виконання обов’язків служби у військовому резерві здійснюється командирами (начальниками) військових частин у мирний час (особливий період) відповідно до:

рішення Президента України, прийнятого відповідно до Конституції України;

планів підготовки резервістів Збройних Сил України.

Призов резервістів на військову службу під час оголошення мобілізації здійснюється командирами (начальниками) військових частин, в яких вони проходять службу у військовому резерві, відповідно до Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.

Резервіст може бути звільнений від виконання обов’язків служби у військовому резерві у зв’язку з:

 • смертю близького родича (батьки, дружина, чоловік, дитина, рідний брат, сестра, дід, баба) або близького родича дружини (чоловіка), яка сталася пізніше ніж за сім діб до дати початку зборів;
 • хворобою або необхідністю догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною чи батьками своїми або дружини (чоловіка), які проживають разом із резервістом, у разі неможливості догляду за хворим іншим близьким родичем;
 • перебуванням під слідством, а також застосуванням до резервіста адміністративного або кримінального покарання, яке унеможливлює його прибуття;
 • потраплянням під вплив надзвичайної ситуації, яка виникла під час виклику на збори і стала перешкодою своєчасному прибуттю;
 • складанням державних іспитів у вищих навчальних закладах;
 • іншими обставинами – за рішенням командира (начальника) військової частини.

Звільнення резервіста від виконання обов’язків служби у військовому резерві здійснюється командиром (начальником) військової частини на підставі рапорту резервіста або заяви члена його сім’ї, до яких додаються відповідні документи.

Резервісти під час виконання обов’язків служби у військовому резерві мають право на відпустку за сімейними обставинами та з інших причин згідно із законодавством.

Громадяни приймаються на службу у військовому резерві в раніше присвоєних їм військових званнях.

Резервіст під час виконання обов’язків служби у військовому резерві може бути направлений у відрядження самостійно або у складі військового підрозділу (команди) з метою:

 • участі в заходах, пов’язаних із підготовкою військ (сил);
 • забезпечення охорони, супроводження і доставки військових вантажів, озброєння, військової техніки та інших матеріальних засобів;
 • супроводження нарочних з таємними документами і матеріалами або як нарочний;
 • супроводження (у разі потреби) окремих військовослужбовців, призваних на збори військовозобов’язаних і резервістів, у тому числі хворих, або їх команд;
 • отримання нагороди або інших видів заохочення;
 • участі в засіданнях суду або у процесуальних діях за викликом органу дізнання чи досудового слідства;
 • участі у планових заходах (збори, семінари, засідання, наради тощо);
 • ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;
 • в інших випадках за наказом (розпорядженням) старших командирів (начальників).