Банки

Відповідно до Закону України «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (ст.14), військовослужбовцям з початку і до закінчення особливого  періоду,  а  резервістам  та  військовозобов’язаним  –  з  моменту призову  під  час  мобілізації  і до закінчення особливого періоду штрафні   санкції,   пеня   за   невиконання   зобов’язань   перед підприємствами,  установами і організаціями усіх форм власності, у тому  числі  банками,  та  фізичними  особами, а також проценти за користування кредитом не нараховуються.

Нагадаємо, що особливий період настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію, а дата його закінчення визначається відповідним Указом Президента України.

1. Всі військовослужбовці мають право на відміну штрафних санкцій, які були нараховані та/ або сплачені по кредитам в банках України, починаючи з 18.03.2014р. і до дати, що буде визначена в майбутньому та на припинення нарахування штрафних санкцій та відсотків за кредитами на цей період. Для цілей застосування цієї пільги до поняття «військовослужбовець» відносяться військовослужбовці Збройних Сил України,  інших утворених відповідно  до законів України військових   формувань   та правоохоронних   органів   спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби  спеціального  зв’язку та захисту  інформації
України, а саме військовослужбовці:

1.      Збройних сил України

2.      Національної гвардії України

3.      Служби безпеки України

4.      Державної прикордонної служби України

5.      Військової служби правопорядку у ЗСУ

6.      Військової прокуратури

7.      Служби зовнішньої розвідки України

8.      Державної служби спеціального зв»язку і захисту інформації України

9.      Державної спеціальної служби транспорту

10.  Територіальної оборони ЗСУ

2. Всі мобілізовані особи (військовозобов»язані та резервисти) мають право на відміну штрафних санкцій, які були нараховані та/ або сплачені по кредитам в банках України, починаючи з дати фактичної мобілізації і до дати, що буде визначена в майбутньому та на припинення нарахування штрафних санкцій та процентів по кредитам на цей період. Дата початку мобілізації особи – день призову на військову службу у військовому комісаріаті чи день зарахування до списків особового складу військової частини (для резервістів).

Які документи подаються до банку            

Позичальник, особисто, через представника або поштою (рекомендуємо відправляти лист з описом вкладення та повідомленням про вручення) повинен надати до банку:

– клопотання в довільній формі про зупинення нарахування штрафних санкцій/не нарахування штрафних санкцій та припинення нарахування процентів/відміну раніше нарахованих процентів із зазначенням початку пільгового періоду (18.03.2014р. – для військовослужбовців, дата мобілізації – для мобілізованих);

– копії документів, що підтверджують пільговий статус. Для військовослужбовців це будуть документи, які засвідчують їх належність до вказаних вище підрозділів.

Статус мобілізованої особи  підтверджується одним з наступних документів:

  1. Військовим квитком з відмітками про призов/мобілізацію та їх дату.
  2. Довідкою про призов військовозобов»язаного на військову службу, виданою військовим комісаріатом або військовою частиною, із зазначенням дати мобілізації, підписаною начальником (командиром) та скріпленою печаткою.
  3. Випискою з наказу про зарахування до списків особового складу військової частини (для резервістів), із зазначенням дати мобілізації, підписаною начальником (командиром) та скріпленою печаткою.

Деякі аспекти оформлення належного учасникам АТО ненарахування відсотків за кредитом

Як захистити свої права

В разі, якщо неможливо звернутись до банку та відстежити вирішення питання особисто або через представника, у зверненні до банку доцільно викласти прохання повідомити про задоволення клопотання в порядку, визначеному Законом України «Про звернення громадян». Відповідь має бути надана протягом 30 днів (максимальний строк) з дня отримання звернення.

В разі, якщо клопотання незадоволено – ми маємо справу з прямим порушенням норм закону. Перш, ніж звертатись до суду, радимо письмово повідомити про таке порушення Національний банк України. Національний банк реагує швидко, регулярно збирає узагальнену інформацію щодо кредитів військовослужбовців та мобілізованих та надішле запит до банку-порушника. Зазвичай де дозволяє швидко вирішити питання.

Кредитні канікули

Закон не вимагає від банків обов’язкової реструктуризації (зміни строку кредитування, перенесення строків сплати траншів) кредитів учасників АТО.  Але, у своєму листі від 08.05.2014р. №18-112/22289 «Щодо необхідності вжиття заходів із захисту фінансових інтересів військовослужбовців у зв’язку з обслуговуванням кредитів» Національний банк України рекомендує комерційним банкам максимально сприяти учасникам АТО у мінімізації негативних наслідків через складнощі з погашенням кредитів.

Тому радимо поцікавитись у обслуговуючого банку, чи є в нього програми лояльності, програми реструктуризації кредитного боргу.

В разі, якщо в особливий період учасник АТО фактично втратив можливість обслуговувати борг, радимо негайно звертатись до банку з клопотанням у довільній формі про зміну умов кредитного договору – зміну графіку погашення/строку погашення тощо (це жодним чином не впливає на звільнення від сплати процентів та штрафних санкцій).

Багато банків йдуть назустріч клієнтам-учасникам АТО при вирішенні цього питання. Окремо звертаємо увагу на те, що низка банків, для полегшення співпраці з клієнтами при вирішенні військово-пільгових питань, розміщає всю необхідну інформацію на своїх сайтах. Зокрема, це зроблено у Приватбанку, Ощадбанку, Дельті, Ексім банку, Кредобанку, Креді-агріколь, Правексі. 

Податки

Податкова соціальна пільга застосовується з дня отримання роботодавцем заяви платника податку про застосування пільги та документів, що підтверджують таке право.

Крім того, Законом України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації, передбачено наступні податкові пільги:

  1. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума грошової допомоги (у тому числі в натуральній формі), що надається фізичним особам або членам їхніх сімей (діти, дружина, батьки), військовослужбовцям, призваним на військову службу за призовом у зв’язку з мобілізацією, відповідно до Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, та/або компенсаційні виплати з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.
  2. Самозайняті особи (фізичні особи – підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність), які мали або не мали найманих працівників, призвані на військову службу під час мобілізації або залучені до виконання обов’язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, під час особливого періоду, визначеного Законом України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, на весь період їх військової служби звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб відповідно до розділу IV цього Кодексу, а також звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з єдиного податку відповідно до глави 1 розділу XIV цього Кодексу.

Підставою для такого звільнення є заява самозайнятої особи та копія військового квитка або копія іншого документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, які подаються до органу доходів і зборів за місцем податкової реєстрації самозайнятої особи протягом 10 днів після її демобілізації. Якщо демобілізована самозайнята особа перебуває на лікуванні (реабілітації) у зв’язку з виконанням обов’язків під час мобілізації, на особливий період, заява і копія військового квитка або копія іншого документа, виданого відповідним державним органом, подаються протягом 10 днів після закінчення її лікування (реабілітації).

Якщо самозайнята особа, призвана на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, має найманих працівників і на строк своєї військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, уповноважує іншу особу на виплату найманим працівникам заробітної плати та/або інших доходів, то обов’язок з нарахування та утримання податку на доходи фізичних осіб з таких виплат на строк військової служби самозайнятої особи несе ця уповноважена особа.

Податок на доходи фізичних осіб, що був нарахований та утриманий уповноваженою особою з таких виплат фізичним особам, сплачується до бюджету демобілізованою самозайнятою особою протягом 180 календарних днів з першого дня її демобілізації без нарахування штрафних і фінансових санкцій. При цьому демобілізована самозайнята особа у заяві, передбаченій у цьому пункті, зазначає дані про суми нарахованого та утриманого уповноваженою особою податку з найманих працівників протягом строку військової служби самозайнятої особи.

Податкова звітність про суми податку, нарахованого та утриманого протягом строку військової служби самозайнятої особи уповноваженою особою з найманих працівників та інших фізичних осіб, подається демобілізованою самозайнятою особою у порядку та строки, встановлені цим Кодексом, без нарахування штрафних і фінансових санкцій, передбачених цим Кодексом.

Це положення  застосовується з першого дня мобілізації, оголошеної Указом Президента України від 17 березня 2014 року № 303 “Про часткову мобілізацію”, затвердженим Законом України “Про затвердження Указу Президента України “Про часткову мобілізацію”.

  1. Під час особливого періоду, визначеного Законом України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” (3543-12), платники єдиного внеску, визначені статтею 4 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (2464-17), призвані на військову службу під час мобілізації або залучені до виконання обов’язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, на весь строк їх військової служби звільняються від виконання своїх обов’язків, визначених пунктом 2 статті 6 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, якщо вони не є роботодавцями.

Підставою для такого звільнення є заява фізичної особи – підприємця та копія військового квитка або копія іншого документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, які подаються до органу доходів і зборів фізичною особою – підприємцем протягом 10 днів після її демобілізації. Якщо демобілізована фізична особа – підприємець перебуває на лікуванні (реабілітації) у зв’язку з виконанням обов’язків під час мобілізації, заява і копія військового квитка або копія іншого документа, виданого відповідним державним органом, подаються протягом 10 днів після закінчення її лікування (реабілітації).

Якщо платник єдиного внеску має найманих працівників і на строк своєї військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, уповноважує іншу особу на виплату найманим працівникам заробітної плати та/або інших доходів, його зобов’язання, визначені підпунктами 1 (крім сплати єдиного внеску), 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12 частини другої статті 6 цього Закону, здійснює така уповноважена особа.

Єдиний внесок, що був нарахований уповноваженою особою з таких виплат, сплачується до бюджету  демобілізованою фізичною особою – підприємцем протягом 180 календарних днів з першого дня її демобілізації без нарахування штрафних і фінансових санкцій. При цьому демобілізована  фізична особа – підприємець у заяві,передбаченій  у цьому пункті, зазначає дані про нарахований єдиний внесок на суму таких виплат уповноваженою особою протягом строку військової служби фізичної особи – підприємця.

Звітність про нарахований єдиний внесок  протягом строку військової служби фізичної особи – підприємця уповноваженою особою на суми виплат найманим працівникам та іншим особам подається демобілізованою фізичною особою – підприємцем у порядку та строки, встановлені цим Законом, без нарахування штрафних і фінансових санкцій, передбачених цим Законом.

Це положення застосовується з першого дня мобілізації, оголошеної Указом Президента України від 17 березня 2014 року N 303 (303/2014) “Про часткову мобілізацію”, затвердженим Законом України “Про  затвердження Указу Президента України “Про часткову мобілізацію” (1126-18), та протягом усього особливого періоду.

Нагадаємо, що з 22 травня 2014р. набрали чинності зміни, внесені до ст. 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Відповідно до змін, встановлено, що до осіб, які належать до учасників бойових дій, віднесено військовослужбовців Збройних Сил України, Нацгвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, осіб рядового, начальницького складу і військовослужбовців МВС України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також брали участь в антитерористичній операції.

Перелік осіб, які є учасниками бойових дій та брали участь в антитерористичній операції, визначається Кабінетом Міністрів України у постанові від 20.08.2014р. №413 «Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення».

За цим Порядком, статус учасника бойових дій надається:

– військовослужбовцям (резервістам, військовозобов’язаним) та працівникам Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, особам рядового і начальницького складу, військовослужбовцям, працівникам МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції;

– працівникам підприємств, установ та організацій, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення.

Отже, учасники АТО (як визначається статус – у розділі «Діючи підрозділи») мають статус учасників бойових дій та на них розповсюджується дія Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Таким чином, учасники АТО мають право й на податкову соціальну пільгу.

Вона полягає в тому, що, під час оподаткування заробітної плати (на одному місці роботи), така заробітна плата має бути зменшена на пільгову суму, а потім вже оподатковуватись (зменшується не заробітна плата, а база оподаткування!).

Оскільки податковим агентом при оподаткуванні заробітної плати є роботодавець – документи, які підтверджують статус платника податку, надаються до роботодавця. При заповненні декларації  – такі документи будуть передаватись до податкової.

Як це працює за законодавством

Податковий кодекс (ст. 169) визначає, що, з урахуванням норм абзацу першого підпункту 169.4.1, платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги у розмірі, що дорівнює 150 відсоткам суми пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 (сума пільги за п.п. 199.1.1. – це 100 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленого законом на 1 січня звітного податкового року) – для такого платника податку, який є  учасником бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на якого поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, крім осіб, визначених у підпункті “б” підпункту 169.1.4 цього пункту.

П.п. «б» п. 169.1.4. – Для учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” розмір пільги дорівнює 200 відсотків суми пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 (сума пільги за 199.1.1. – це 100 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленого законом на 1 січня звітного податкового року).

п.п. 191.4.1. – Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

Податкова соціальна пільга застосовується з дня отримання роботодавцем заяви платника податку про застосування пільги та документів, що підтверджують таке право.

ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ НА ВСІ ПЕРІОДИ 2014 РОКУ СТАНОВИТЬ ДЛЯ ПРАЦЕЗДАТНОЇ ОСОБИ 1218 ГРН.