Мобілізація під час АТО

З початку весни в Україні було проведено три хвилі мобілізації – відповідно до Указів Президента «Про часткову мобілізацію» від 17.03.2014р., 06.05.2014р., 21.07.2014р.

Незважаючи на те, що офіційно особливий період розпочався 14.04.2014р. (Указ Президента №405\2014), дія Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення проведення мобілізації» від 27.03.14 № 1169-VII щодо норм соціального захисту розповсюджена на всіх осіб, які були призвані на військову службу під час мобілізації після набрання ним чинності, зокрема тих що були призвані на військову службу з 18.03.2014 по 01.04.2014 – отже для наших цілей перша хвиля мобілізації не відрізняється від наступних.

Звичайно, не всі мобілізовані особи є або стануть  учасниками АТО.

Тут ми розглянемо загальні для всіх мобілізованих за час АТО осіб питання.

Мобілізація починається з отримання військовозобов’язаним повістки.

Повістка має складатись з двох частин:

Верхня – визначає час та місце, куди має прибути мобілізований. Залишається у мобілізованого.

Нижня – для місця роботи або навчання. Залишається на підприємстві, установі, організації. Є підставою для видачі відповідного наказу.

Сама повістка не підтверджує факт перебування особи в армії, отже, не засвідчує факту мобілізації.

Мобілізація особи підтверджується одним з наступних документів (Роз’яснення Генерального штабу Міністерства оборони України від 21.08.2014р. №322/2/7142):

 1. Військовим квитком з відмітками про призов/мобілізацію та їх дату.
 2. Довідкою про призов військовозобов»язаного на військову службу, виданою військовим комісаріатом або військовою частиною, із зазначенням дати мобілізації, підписаною начальником (командиром) та скріпленою печаткою.
 3. Випискою з наказу про зарахування до списків особового складу військової частини (для резервістів), із зазначенням дати мобілізації, підписаною начальником (командиром) та скріпленою печаткою.

Дата початку мобілізації особи – день призову на військову службу у військовому комісаріаті чи день зарахування до списків особового складу військової частини (для резервістів).

Дата закінчення військової служби – день виключення із списків особового складу військової частини (відмітка з датою проставляється у військовому квитку).

Після мобілізації особи вважаються військовослужбовцями та їх права, пов’язані з участю у АТО (якщо така буде) – див. у розділі «Діючим підрозділам».

Але, незалежно від участі в АТО, мобілізовані в особливий період (наші «три хвилі»), мають наступні права та гарантії:

 1. Отримувати грошове забезпечення в повному обсязі, з урахуванням всіх надбавок та премій, на рівні військовослужбовців контрактної служби (відповідно до посад та військових звань).

Постанова Кабінету Міністрів України «Питання грошового забезпечення військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період» від 09.04.2014 № 111.

 1. Використовувати весь комплекс гарантій соціального і правового захисту, встановлених законодавством для військовослужбовців.

Всі пільги, передбачені Законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про соціальний і правовий статус військовослужбовців і членів їх сімей», Кодексом законів про працю тощо в тому числі:

– Зарахування часу перебування громадян України на військовій службі  до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби,

–  матеріальне (продовольче, речове), грошове забезпечення (компенсацією за піднайом жилого приміщення), охорону здоров’я та безоплатне лікування,

державну соціальну та професійну адаптацію військовослужбовців, які звільняються з військової служби.

 1. Збереження за всіма громадянами, які призвані під час мобілізації на військову службу, місця роботи, посади, середного заробітку на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування та форм власності (з одночасним отриманням грошового забезпечення як військовослужбовців)

Нижче буде наведено порядок оформлення на підприємстві мобілізаційного періоду/отримання заробітної плати/захисту прав.

 1. Нараховання одноразової грошової допомоги, яка буде виплачуватися на день демобілізації в розмірах, визначених пунктом 2 статті 15 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».
 2. Право на підприємницьку діяльність для приватних підприємців зберігається при їх призові на військову службу під час мобілізації. При цьому, державна реєстрація підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців не припиняється.
 3. Не припиняється виплата пенсій пенсіонерам, у разі призову їх на військову службу під час мобілізації, на особливий період на час такої служби.
 4. Не допускається зменшення розміру пенсій офіцерам запасу, які призвані під час мобілізації. При демобілізації цим офіцерам пенсія буде збільшена з урахуванням нових посад, військових звань та додаткової вислуги років. Якщо ж новий розмір пенсії у офіцерів буде нижчим за розмір, який вони отримували в мирний час, виплата їм пенсії здійснюється у раніше встановленому розмірі (Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»).
 5. Переважне право військовослужбовцям, після проходження військової служби за призовом під час мобілізації, залишиться на військовій службі на попередній або за їх згодою на іншій, не нижчій, ніж попередня, посаді;
 6. Звільнення від нарахування штрафних санкцій військовослужбовців, а також військовозобов’язаних, які призвані під час мобілізації на військову службу, з боку підприємств, установ, організацій усіх форм власності, а також фізичних осіб у зв’язку з несвоєчасною оплатою фінансових зобов’язань (кредитів, іпотек тощо) на особливий період.

Крім того, протягом періоду мобілізації особи відсотки за користування кредитом не нараховуються.

Більш докладно це питання та практичні поради – див. у розділі «Фінанси».

Оформлення мобілізації працюючою людиною

Після отримання повістки її необхідно пред’явити керівнику\кадровику підприємства. На підприємстві залишається  копія, або нижня, відривна частина повістки.

Після цього на підприємстві оформлюється наказ про звільнення працівника від виконання обов’язків з дня початку мобілізації (дата з повістки) на період проходження військової служби у зв’язку з частковою мобілізацією зі збереженням на час проходження військової служби у зв’язку з частковою мобілізацією, але не довше ніж на один рік, місця роботи  і середньої заробітної плати, згідно частини 3 ст.119 КЗпП.

Зразок наказу наведено у розділі «Зразки документів».

Рекомендуємо залишити на роботі контактний номер особи, яку працівник уповноважує отримувани належну йому заробітну плату.

Одночасно необхідно оформити довіреність на отримання заробітної плати (Зразок довіреності наведено у розділі «Зразки документів»).

Таку довіреність можна засвідчити наступним чином:

 1. Нотаріально. З усіх інших варіантів, це – найнадійніший, оскільки з такою довіреністю можна отримувати будь-які грошові надходження та будь-де. Довіреність особи, яка проживає у населеному пункті, де немає нотаріусів, може бути посвідчена уповноваженою на це посадовою особою органу місцевого самоврядування, крім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, довіреностей на управління і розпорядження корпоративними правами та довіреностей на користування і розпорядження транспортними засобами.
 1. Довіреність на одержання виключно заробітної плати, стипендії, пенсії, аліментів, інших платежів та поштової кореспонденції може бути посвідчена посадовою особою організації, в якій довіритель працює, навчається, або за місцем його проживання. Але на практиці це «спрацює» лише для отримання заробітної плати з каси самого підприємства.
 2. У уповноваженого працівника банку, де обслуговується рахунок мобілізованого. Але така довіреність може бути використана лише для зняття коштів в конкретній банківській установі.

Роботодавець має виплачувати середній заробіток мобілізованим особам. Про порядок нарахування можна дізнатись тут.

Чи можна оформити довіреність пізніше?

Так, якщо мобілізована особа не встигла оформити довіреність, це можна зробити пізніше.

Стаття 245 Цивільного кодексу визначає, що:

– довіреність військовослужбовця або іншої особи, яка перебуває на лікуванні у госпіталі, санаторії та іншому військово-лікувальному закладі, може бути посвідчена начальником цього закладу, його заступником з медичної частини, старшим або черговим лікарем.

– довіреність військовослужбовця, а в пунктах дислокації військової частини, з’єднання, установи, військово-навчального закладу, де немає нотаріуса чи органу, що вчиняє нотаріальні дії, також довіреність працівника, члена його сім’ї і члена сім’ї військовослужбовця може бути посвідчена командиром (начальником) цих частини, з’єднання, установи або закладу.

Довіреності, посвідчені зазначеними посадовими особами, прирівнюються до нотаріально посвідчених.

Звертаємо увагу – Постановою Верховної Ради України від 06.05.2014 № 1238-VII «Про додаткові заходи щодо зміцнення обороноздатності та безпеки держави» Генеральному прокурору України було докучено перевіряти факти звільнення з роботи та відмови у виплаті заробітної плати громадянам, призваним на військову службу в зв’язку з мобілізацією.

Отже, в разі незаконного звільнення  або невиплат з/п рекомендуємо особисто або через представника негайно звертатись до органів прокуратури. Це є підставою для притягнення посадової особи підприємства до кримінальної відповідальності за грубе порушення законодавства про працю.

В разі призову студента

В даний момент мобілізація студентів та аспірантів денної форми навчання не проводиться. Студенти – заочники ж мають повідомити деканат про мобілізацію та залишити їм копію повістки. Відрахування за академічну заборгованість протягом періоду мобілізацію  – протизаконне.

Студенту має бути надана академічна відпустка, а після закінчення військової служби студент має бути поновлений у ВНЗ без стягнення плати за перерваний та оплачений строк навчання.

Рекомендуємо одразу подавати клопотання про безоплатне навчання на той термін, що залишився до кінця чергового періоду навчання і був завчасно оплачений до призову.

Майнові питання/судові спори, в яких бере участь мобілізований

Протягом мобілізації можуть постати питання, пов’язані з розпорядженням майном – необхідність продати майно, здати в оренду, передати в заставу, отримати майно за судовим рішенням, прийняти спадщину тощо.

Особа, що проходить військову службу та не може зробити цього особисто, може уповноважити на вчинення цих дій іншу особу.

Така довіреність засвідчується нотаріально або, як було сказано вище:

– начальником медичного  закладу, його заступником з медичної частини, старшим або черговим лікарем (в разі перебування військовослужбовця на лікуванні у госпіталі, санаторії та іншому військово-лікувальному закладі).

– довіреність військовослужбовця, а в пунктах дислокації військової частини, з’єднання, установи, військово-навчального закладу, де немає нотаріуса чи органу, що вчиняє нотаріальні дії, також довіреність працівника, члена його сім’ї і члена сім’ї військовослужбовця може бути посвідчена командиром (начальником) цих частини, з’єднання, установи або закладу.

Довіреність може стосуватись будь-яких питань розпорядження майном (зразок «загальної» довіреності додається), може встановлювати обмеження – по діям; особам, на користь яких уповноважена особа може вчиняти дії; сумам, за які не має право виходити уповноважена особа.

Окремо слід сказати про наявні або майбутні судові спори мобілізованої особи

Якщо є відкрита судова справа, стороною у якій є мобілізована особа, можна продовжувати її через представника (видається довіреність, зразок наведено у розділі «Зразки документів») або заявити до суду клопотання при зупинення розгляду справи до закінчення строку проходження військової служби

Клопотання на адресу суду із зазначенням номеру справи та сторін у вільній формі можна надіслати поштою, рекомендованим листом з описом вкладення. Чек та примірник опису зберігаються. До клопотання слід додати копію підтверджуючого мобілізацію документа.

Це ж стосується й виконавчого провадження, якщо таке розпочато.

Що до права самого мобілізованого звертатись з позовами до суду – то слід зазначити, що своїх строків в разі бажання розпочати спір особисто така особа не пропустить.

Так, стаття 263 Цивільного кодексу України визначає, що gеребіг позовної давності зупиняється якщо позивач або відповідач перебуває у складі Збройних Сил України або в інших створених відповідно до закону військових формуваннях, що переведені на воєнний стан –  на весь час існування цих обставин (військової служби).

Від дня припинення обставин, що були підставою для зупинення перебігу позовної давності, перебіг позовної давності продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення.