Мобілізованим особам роботодавець має виплачувати середній заробіток. Як він розраховується?

Дійсно, чинне законодавство передбачає збереження за всіма громадянами, які призвані під час мобілізації на військову службу, місця роботи, посади, середного заробітку на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування та форм власності (з одночасним отриманням грошового забезпечення як військовослужбовців).
Середня заробітна плата мобілізованому розраховується згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100, оскільки пп. «ї» п. 1 цього Порядку розповсюджує його дію на такі випадки.
Виплати обчислюються виходячи з розміру виплат за останні  2  календарні  місяці  роботи, що передують події, з якою пов’язана  відповідна  виплата (день мобілізації).  Працівникам,  які пропрацювали на підприємстві,  в  установі,  організації  менше  двох  календарних
місяців, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактично  відпрацьований  час.
Якщо протягом останніх двох календарних місяців працівник  не працював,  середня  заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за  попередні  два  місяці  роботи.
При обчисленні середньої заробітної плати у всіх  випадках її  збереження  включаються:

 • основна  заробітна  плата;
 • доплати і надбавки  (за  надурочну  роботу та роботу в нічний час; суміщення
  професій  і  посад;
 • розширення  зон  обслуговування або виконання
  підвищених    обсягів   робіт   робітниками-почасовиками;
 • високі досягнення  в праці (високу професійну майстерність);
 • умови праці;
  інтенсивність праці;
 • керівництво бригадою, вислугу років та інші;
  виробничі  премії  та  премії за економію конкретних видів палива,
  електроенергії і теплової енергії;
 • винагорода за підсумками річної роботи  та вислугу років тощо.

Премії включаються в заробіток того місяця,  на  який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю на  заробітну  плату.  Премії, які виплачуються за квартал і більш тривалий проміжок часу, при обчисленні середньої заробітної  плати за останні  два  календарні  місяці,  включаються  в  заробіток  в частині,  що  відповідає  кількості   місяців   у   розрахунковому періоді.  У  разі коли число робочих днів у розрахунковому періоді відпрацьовано    не   повністю,   премії,   винагороди   та   інші заохочувальні  виплати  під  час  обчислення  середньої заробітної плати  за  останні  два календарні місяці враховуються пропорційно часу,  відпрацьованому  в  розрахунковому  періоді.

Одноразова  винагорода за  підсумками  роботи  за  рік  і  за вислугу років включається до середнього заробітку шляхом додавання
до заробітку     кожного     місяця     розрахункового     періоду 1/12 винагороди,   нарахованої  в  поточному  році  за  попередній
календарний  рік.
Усі виплати  включаються  в  розрахунок  середньої заробітної плати у тому розмірі,  в якому вони нараховані, без виключення сум відрахування  на  податки,  стягнення  аліментів тощо

No Responses