ПРО ЗБЕРЕЖЕННЯ МІСЦЯ РОБОТИ ТА СЕРЕДНЬОГО ЗАРОБІТКУ ЗА ДЕМОБІЛІЗОВАНИМИ, ЩО УКЛАЛИ КОНТРАКТ

Стаття 119 Кодексу законів про працю України визначає, що за працівниками, які були призвані під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом, зберігаються місце роботи (посада), середній заробіток на підприємстві, в установі, організації незалежно від підпорядкування та форми власності, більше ніж на один рік.Відповідні зміни до КЗпП України були внесені Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку проходження військової служби та питань соціального захисту громадян України, які проходять військову службу під час особливого період» від 15.01.2015р. та набрали чинності 08.02.2015 року.

Про укладення контракту після демобілізації, для видання відповідного наказу роботодавцем та збереження місця роботи та заробітку, слід повідомити роботодавця  – письмово, з підтвердженням факту укладення контракту (яким може бути копія контракту).

Блоги Крыма События Крыма Гид в Крыму