Парламент прийняв зміни до Закону “Про міліцію” щодо виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі абокаліцтва працівника

Повідомляємо, що 13.02.2015 року Верховна Рада прийняла Закон про внесення змін до Закону України «Про міліцію» щодо виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або каліцтва працівника міліції.

Мета – зрівняти розмір виплат в разі загибелі або поранення працівників міліції з аналогічними виплатами військовослужбовців.

Закон набуде чинності з дня наступного за днем його опублікування.

Відповідно до прийнятого Закону –
–  частина третя статті 23 Закону «Про міліцію» викладена в такій редакції:

У разі загибелі (смерті) працівника міліції, який перебував на службі в органах внутрішніх справ, під час виконання ним службових обов’язків сім’ї загиблого (померлого), його батькам та утриманцям виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 500-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб в порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.

– частина шоста статті 26 Закону «Про міліцію» викладена у такій редакції:

«У разі поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного працівнику міліції під час виконання ним службових обов’язків, яке призвело до встановлення йому інвалідності, а також інвалідності, що настала в період проходження служби в органах внутрішніх справ або не пізніше ніж через три місяці після звільнення зі служби чи після закінчення цього строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження служби в органах внутрішніх справ, залежно від ступеня втрати працездатності йому виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 250-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, – у разі встановлення інвалідності I групи, 200-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, – у разі встановлення інвалідності II групи, 150-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, – у разі встановлення інвалідності III групи, в порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України. Визначення ступеня втрати працездатності працівником міліції у період проходження служби в органах внутрішніх справ у кожному випадку ушкодження здоров’я здійснюється в індивідуальному порядку відповідно до законодавства.»

– частина 7 статті 23 – виключена.– стаття 23 Закону «Про міліцію» доповнена частиною 7-1 такого змісту:

 «В разі отримання працівником міліції  поранення (контузії, травми або каліцтва) під час виконання ним службових обов’язків, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності, одноразова грошова допомога призначається і виплачується у розмірі, визначеному Кабінетом Міністрів України. При цьому розмір одноразової грошової допомоги не може бути меншим за 20-кратний прожитковий мінімум, встановлений законом для працездатних осіб та більшим за 100-кратний прожитковий мінімум, встановленого законом для працездатних осіб.»

– частина 10 статті 23 виключена.