Якщо ви залишите свою електронну адресу, то отримаете повідомлення про відповідь на Ваше запитання.

Доброго дня. Скажіть будь ласка де можна отримати копію рапорта на підйомну допомогу в звязку з підписанням контракту на 3 роки. Бо я на полігоні а частина далеко а фінансистів з нами тут нема. Гаряча лінія зсу каже що виплачують тепер всім не залежно як далеко знаходиться частина від місця проживання. Дякую. 26. Серпня 2016

Доброго дня. Копію рапорта можна отримати у стройовій або фінансовій частині – залежно від того, де зберігається оригінал рапорту.
Для виплати допомоги частині не потрібні окремі документи – частині потрібні кошти.
Пункт 6 (підпункт 10) Постанови Кабінету Міністрів України від 07.11.2007 №1294 “Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб” прямо передбачено обов’язок виплачувати одноразову грошову допомогу військовослужбовцям, які призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, у разі їх прийняття на військову службу за контрактом у таких розмірах:
особам рядового складу – вісім мінімальних заробітних плат;
особам сержантського і старшинського складу – дев’ять мінімальних заробітних плат;
особам офіцерського складу – десять мінімальних заробітних плат.
Якщо виплата не проведена –звертайтесь з письмовим рапортом на керівника ВЧ, в якому вимагайте виплатити одноразову грошову допомогу, передбачену пп. 10 п. 6 Постанови Кабінету Міністрів України від 07.11.2007 №1294 або надати письмову відмову у її виплаті.


Здравствуйте. Я участник АТО получивший ранение и как следствие инвалидность. Пока лечился – перестали платить денежное содержание, потом долго не увольняли без причин, хотя была Постанова ВЛК про непригодность к службе. Командование утверждает что больше 4-х месяцев НЕ ИМЕЕТ ПРАВО платить. Это правда? from Mibrag 26. Серпня 2016

Доброго дня. Це відносна правда – для продовження лікування понад 4 місяці необхідно отримати лікарський висновок (ВЛК) та  рішення командира військового з’єднання.

Інструкція про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам

10.1. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського та старшинського складу, у тому числі тим, хто перебуває в розпорядженні, та тим, хто на день вибуття на лікування звільнений від посад, за весь період звільнення від виконання службових обов’язків у зв’язку з хворобою, безперервного перебування на лікуванні в лікарняних закладах та у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою згідно з висновком військово-лікарської комісії, але не більше чотирьох місяців з дня вибуття з військової частини (крім випадків, коли законодавством України передбачені більш тривалі терміни перебування на лікуванні), виплачується грошове забезпечення за останніми штатними посадами, які вони займали.
Грошове забезпечення у цьому разі обчислюється виходячи з окладу за військове звання, посадового окладу, надбавки за вислугу років, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (крім винагород та морського грошового забезпечення).
10.2. Грошове забезпечення військовослужбовцям, зазначеним у пункті 10.1 цієї Інструкції, після чотирьох місяців безперервного перебування на лікуванні й у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою виплачується, якщо таке перебування передбачене законодавством та продовжене рішенням командира з’єднання, керівника органу військового управління вищого рівня на підставі висновку лікарняного закладу (військово-лікарської комісії).


Доброго дня. Чи маю я право проходити службу за контарктом, якщо чоловік також є військовим в даній частині?? Посада чоловіка начальник складу гсм, жінка – комірник гсм.??? 19. Серпня 2016

Доброго дня. Так, це питання врегульовано Законом України “Про запобігання корупції”.
Він розповсюджується також на військовослужбовців:
– пряме підпорядкування – відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням;
– члени сім’ї – особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі;
– Суб’єктами, на яких поширюються дія цього Закону, є: … військові посадові особи Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби;

Частина 1 ст. 29 закону визначає, що 1 зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів здійснюється шляхом:
1) усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;

2) застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень;

3) обмеження доступу особи до певної інформації;

4) перегляду обсягу службових повноважень особи;

5) переведення особи на іншу посаду;

6) звільнення особи.


Page 26 of 302 « ; 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »