Якщо ви залишите свою електронну адресу, то отримаете повідомлення про відповідь на Ваше запитання.

вітаю! мій друг повернувся на ротацію із зони проведення АТО. У нього контузія та часткова втрата слуху (не функціонує вухо), а також серйозні психічні розлади (безсоння, марення, галюцинації). Його знову відправляють на фронт. На це є законні підстави? Що йому робити щоб захистити свої права? 7. Жовтня 2014

Відповідно до частини восьмої статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” під час дії особливого періоду (а саме такий період в Україні на даний час встановлений Указом Президента України) з військової служби звільняються військовослужбовці, крім іншого:
– за станом здоров’я – на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби в мирний час, обмежену придатність у воєнний час, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу.
Крім того, військовослужбовці мають право на  відпустку за станом здоров’я – також на підставі висновку військово-лікарської комісії.

З вашого запиту не зрозуміло, чи проходив Ваш товариш лікування внаслідок отриманих травм.
В разі якщо Ваш товариш лікувався в військовому госпіталі, за результатами лікування він повинен був пройти військово-лікарську експертизу, за наслідками якої, крім причинно наслідкового зв’язку між пораненням (контузією) та участю у бойових діях, повинно було розглядатися питання щодо  придатності (обмеженої придатності ) до військової служби, продовження лікування, надання відпустки  тощо. В разі, якщо Ваш товариш не згоден з висновком військово – лікарської комісії (далі- ВЛК), він має право оскаржити таке рішення в наступному порядку:
1. Рішення  військово – лікарської комісії  гарнізону, госпіталю можуть бути оскаржені у  військово-лікарську комісію регіону з територіального принципу (тобто у ВЛК регіону, де мешкає військовослужбовець), або Центральну  військово – лікарську комісію.
2. Рішення  військово – лікарської комісії регіону можуть бути оскаржені в Центральну  військову – лікарську комісію або в судовому порядку.
2. Рішення  Центральної  військово – лікарської комісії можуть бути оскаржені  в  судовому порядку.
Можливість перегляду і оскарження рішень ВКК передбачена Наказом Міністра оборони України від 14.08.2008 року “Про затвердження Положення про військово – лікарську експертизу у Збройних Силах України”.
Для перегляду рішення необхідно подати у вищестоящу ВЛК заяву про перегляд постанови нижчестоячої віськово – лікарській комісії, і прикласти  до заяви усі наявні документи.

В разі якщо Ваш товариш не проходив лікування,  йому  необхідно звернутися  до командування частини з клопотанням про проведення медичного обстеження. Як вже зазначено вище, за результатами лікування та обстеження, ВЛК буде винесено рішення щодо подальшого проходження військової служби.


Добрий ранок! Вибачте що турбуємо. Ми вернулися с зони АТО. Командування почало нас переміщати на посади які тяжкі по службі. Деяким ломали кар”єри. Звільнятися не маємо бажання, тому що маємо довгі роки служби. Взагалі відношення як до непотрібу. Нібито ми на курорт їхали. Героями себе не вважаєм. Ми просто виконували свій військовий обов”язок. Але ми розумієм що треба якось вирішувати це питання. Страждати будуть сім”ї. Вибачте не можемо назвати свої їм”я так командування почне нас підводити до звільнення. Дані на почті теж змінені. Поможіть що зробити. Будемо Вам дуже вдячні. from Невідомий солдат 6. Жовтня 2014

З Вашого запиту зрозуміло, що Вас та Ваших товаришів по службі переміщають по службі таким чином, що це негативно впливає на ваше становище в ЗСУ.

Оскільки інформації, наведеної Вами у запиті, не достатньо для того, щоб зрозуміти особливості кадрової політики Вашого керівництва, надаємо Вам загальне роз’яснення щодо порядку призначення військовослужбовців на нові посади, яким Ви можете керуватися для подальшого вирішення ситуації, що склалася.

Порядок призначення та переміщення на нові посади військовослужбовців ЗСУ регулюється розділом IV Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента від 10 грудня 2008 року № 1153/2008 (далі – Положення).

Так, відповідно до Положення, призначення військовослужбовців на посади здійснюється:

1) на вищі посади – у порядку просування по службі;

2) на рівнозначні посади:

– у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;

– у разі проведення заміни у місцевостях з особливими природними, географічними, геологічними, кліматичними, екологічними умовами ;

– для набуття практичного досвіду управлінської діяльності в органах військового управління різного рівня або для більш доцільного використання за фахом чи досвідом роботи ;

– за станом здоров’я – на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії;

– за сімейними обставинами – на особисте прохання;

– з меншим обсягом роботи з урахуванням професійних, ділових і моральних якостей – на підставі висновку атестації;

3) на нижчі посади:

– у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів у разі неможливості призначення на рівнозначну посаду;

– за станом здоров’я – на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії;

– з урахуванням професійних, ділових і моральних якостей – на підставі висновку атестації;

– за віком або сімейними обставинами – на особисте прохання;

– у порядку реалізації накладеного дисциплінарного стягнення – відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України;

4) у зв’язку із зарахуванням на навчання до вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу вищого навчального закладу із звільненням з посади, а також у разі призначення на посаду після закінчення навчання;

5) у зв’язку із закінченням строку перебування на посаді.

Військовослужбовці призначаються на посади і переміщуються по службі за основною або спорідненою спеціальністю та набутим досвідом служби. У разі коли є потреба призначення військовослужбовців на посади за новою спеціальністю, їх призначенню на ці посади має передувати відповідна підготовка (перепідготовка).

Переміщення по службі в іншу місцевість військовослужбовців, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі і визнані придатними або обмежено придатними до військової служби, але при цьому вони самі чи члени їх сімей мають потребу за станом здоров’я у зміні місця служби (проживання), здійснюється на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії.

Забороняється призначення військовослужбовців на посади у порядку службового сумісництва, крім посад, пов’язаних із науково-педагогічною або науковою діяльністю.

Військовослужбовець може бути переміщений на нове місце військової служби з однієї військової частини до іншої у випадках, визначених вище пунктами 1-5 цієї консультації, а також якщо з урахуванням вчиненого правопорушення військовослужбовець, якому призначено покарання у виді службового обмеження для військовослужбовців, не може бути залишений на посаді, пов’язаній із керівництвом підлеглими особами.

Переміщення на нове місце військової служби здійснюється без згоди військовослужбовця, крім таких випадків:

– неможливість проходження військовослужбовцем військової служби у місцевості, до якої його переміщують, відповідно до висновку (постанови) військово-лікарської комісії;

– неможливість проживання членів сім’ї військовослужбовця за станом здоров’я в місцевості, до якої його переміщують, відповідно до документів, які це підтверджують;

– потреба у догляді за непрацездатними чи хворими батьками‚ дружиною (чоловіком) або особами, які виховували його з дитинства замість батьків і були визнані опікунами та мешкають окремо від сім’ї військовослужбовця, відповідно до документів, які це підтверджують.

Переміщення військовослужбовця за станом здоров’я або за станом здоров’я членів його сім’ї здійснюється за рапортом військовослужбовця та за наявності відповідного медичного висновку.

Крім того, у зв’язку зі службовою необхідністю на військовослужбовця, який займає штатну посаду, може бути покладено тимчасове виконання обов’язків за іншою рівнозначною або вищою посадою.

Ви можете використовувати вказану вище інформацію для того, щоб проаналізувати власну ситуацію та зробити висновки щодо того, чи виконуються вимоги законодавства України при призначенні Вас та Ваших товаришів по службі на нові посади.

Для отримання конкретніших рекомендацій просимо надати більш детальну інформацію щодо ситуації, яка склалася.

Звертаємо Вашу увагу, що Ви можете адресувати свій запит на нашу електронну пошту: voensovet@ukr.net.


Доброго дня, дякую Вам за створення сайту, де швидко можна знайти потрібну інформацію. В інтернеті зявилися списки військовослужбовців, які приймали участь в АТО, частини мого чоловіка, куди він був мобілізований. Стаття дискредитує та принижує всіх, хто є в цих списках. Куди звернутися з скаргою, і хто несе відповідальність за те, що прізвища військовослужбовців цілої військової частини стали публічними? from Lana 6. Жовтня 2014

Раскрытие персональных данных, к которым относятся ФИО и место службы, без согласия , конечно, является недопустимым и противоречит требованиям Закона Украины “О персональных данных”. Для начала, в том числе – для выяснения обстоятельств передачи персональных данных, рекомендуем Вам обратиться с заявлением в прокуратуру Украины (рекомендуем писать на Генеральную прокуратуру Украины, обращение будет передано в подведомственную прокуратуру) и к Уполномоченному Верховного Совета Украины по правам человека.
Обращения составляются письменно. В обращении обязательно указывается ФИО лица, которое обращается (может быть несколько), адрес для ответа, внизу ставится дата и подпись. Обращения рекомендуем отсылать через Укрпочту с уведомлением о вручении.
В обращении описывается суть произошедшего – где, когда, что было опубликовано, как это нарушает права граждан. В конце формулируется просьба – защитить нарушенные права, проверить законность действий.
Адрес для обращений  –
Уполномоченный ВСУ по правам человека – Лутковская В.В., 01008, г. Киев, ул. Институтская, 21\8
Генеральная прокуратура Украины – г. Киев, ул. Резницкая, 13\15.
В течении 30 дней на обращение должен быть дан ответ, это предусмотрено Законом Украины “Об обращениях граждан”. Если ответ не поступил или он не удовлетворяет – можно обращаться в суд с иском о защите чести и достоинства. Ответчиком будет СМИ, напечатавшее сведения, если не появится информации о лице, передавшем СМИ сведения (в таком случае – в соответчики). Если есть уверенность в своей позиции, можно требовать денежной компенсации – но это связано с расходами на судебный сбор, имущественные требования можно присоединить позже, в ходе суда.
В любом случае, до обращения в суд, рекомендуем обратиться в вышеуказанные органы.


Page 300 of 302 « ; 295 296 297 298 299 300 301 302