Якщо ви залишите свою електронну адресу, то отримаете повідомлення про відповідь на Ваше запитання.

Добрый день,меня интерисует я демобилезовался пробыл в АТО полтора года стал на учёт , мои сослуживцы в других городах получили награды УБД у меня есть ещё с 2015 года подскажите куда обратится from Руслан 8. Листопада 2016

Доброго дня.
Відповідно до п. 19 ст. 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» учасниками бойових дій визнаються військовослужбовці, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції.
Кабінет Міністрів своєю Постановою N 413 від 20 серпня 2014 р. затвердив Порядок надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення.
Підставою для надання особам статусу учасника бойових дій є документи про безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення, направлення (прибуття) у відрядження до районів проведення антитерористичної операції, їх перебування в таких районах з метою виконання завдань із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України шляхом безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення (витяги з наказів, директив, розпоряджень, посвідчень про відрядження, журналів бойових дій, бойових донесень, дислокацій, книг нарядів, графіків несення служби, звітів, зведень, донесень, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень).
Рішення про надання статусу учасника бойових дій приймається міжвідомчою комісією з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, яка утворюється Державною службою у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.
Для надання статусу учасника бойових дій особам, зазначеним в підпункті 1 пункту 2 Порядку №413 командири (начальники) військових частин (органів, підрозділів) у місячний строк після завершення особами виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення зобов’язані подати на розгляд комісій, утворених у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади чи інших державних органах (далі – комісія), у підпорядкуванні яких перебували військові частини (органи, підрозділи), установи та заклади, в складі яких проходили службу чи працювали особи, довідки за формою, наведеною нижче, та документи, які є підставою для надання особам статусу учасника бойових дій.
Отже, треба заставити командира ВЧ виконати своє зобов’язання (не бажання, не своє бачення – саме зобов’язання) належним чином. Або – виконати вдруге, якщо документи не були подані/були подані невірно. Це його зобов’язання.
Командир має зобов’язання протягом місяця після виведення із зони АТО передати до комісії МОУ такі документи:
– довідку про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України (згідно до зразку, наведеному у Додатку до Порядку №413);
– витяги із наказів по стройовій частині про убуття (прибуття) до військової частини після виконання завдань антитерористичної операції;
– витяги із наказів по стройовій частині першого заступника керівника Антитерористичного центру (командира сектору) про прибуття для виконання завдань антитерористичної операції та вибуття до місця постійної дислокації;
– копії посвідчень про відрядження (в разі їх наявності);
– копії документів про отримання поранень (в разі їх наявності);
– згоду на збір та обробку персональних даних;
– копію першої сторінки паспорта громадянина України;
– список військовослужбовців військової частини А0000 Збройних Сил України, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь у антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції.
Список складається в алфавітному порядку та надається в паперовому і електронному вигляді разом з відповідними документами на адресу: 03168, м. Київ, 168, Повітрофлотський пр-т, 6, Департамент кадрової політики Міністерства оборони України.
Всі копії документів повинні бути завірені підписом командира (начальника) військової частини (органу, підрозділу, установи, закладу) та скріплені гербовою печаткою.
Для з’ясування стану документів, та спонукати керівника подати їх, ми радимо здійснити наступні дії:
1. Подати письмове звернення.
Звернення адресуються посадовій особі – керівнику ВЧ.
У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, що звертається.
Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).
Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.
Звернення краще робити письмовим, надісланим поштою (через відділення Укрпошти з описом вкладення та повідомленням про вручення – для фіксації дати отримання) або переданим особисто (в такому разі варто вимагати проставити відмітку про дату вручення звернення та підпис про його прийняття).
Звернення може мати приблизно такий зміст:
«___кому (посада, ПІБ)________

ЗВЕРНЕННЯ
в порядку Закону України «Про звернення громадян»

Я (ми), військовослужбовці ВЧ №______  (демобілізований/-ні) звертаюсь до Вас з наступним.

Відповідно до п.6 Постанови КМУ від 20.08.2014р.  № 413 “Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення”, командири (начальники) військових частин (органів, підрозділів) у місячний строк після завершення особами виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення зобов’язані подати на розгляд комісії, утвореної міністерством, центральним органом виконавчої влади чи іншим державним органом, у підпорядкуванні яких перебували військові частини (органи, підрозділи), установи та заклади, у складі яких проходили службу чи працювали особи, довідки за формою згідно з додатком 1 та документи із зазначених у пункті 4 Порядку №413, які є підставою для надання особам статусу учасника бойових дій.
Вирішення питання щодо надання статусу учасника бойових дій або відмови у наданні статусу знаходитьсявиключно у віданні відповідної міжвідомчої комісії.
Оскільки Положення №413 імперативно вимагає від командира військової частини вчинення дій (передачу документів військовослужбовців) у визначений період (1 місяць після завершення виконання завдань), вимагаю:
1. надати інформацію щодо того, чи були передані мої документи до комісії Міністерства оборони України відповідно до вимог Постанови КМУ від  20.08.2014р.  № 413, дату такої передачі документів.
2. в разі не надання документів – повідомити причину затримки та вжити негайних заходів щодо усунення порушень чинного законодавства, передавши документи до комісії МО України.
3. в разі отримання Вами відомостей про втрату документів – повідомити дату отримання цієї інформації та реквізити органу, що її повідомив, а також – надати повний перелік документів на присвоєння статусу учасника бойових дій повторно, про що повідомити заявників.
Окремо звертаю увагу, що, у разі зволікань з подачею документів/подачею неповного або невідповідно оформленого комплекту документів, посадова особа – керівник військової частини, за поданням постраждалих осіб, може бути притягнута до відповідальності за вчинення посадового (службового) правопорушення – в залежності від складу дій/бездіяльності – халатність, службова недбалість, не виконання посадових обов’язків, зловживання владою тощо.
Акцентую Вашу увагу на те, що подання документів до уповноваженою комісії відноситься до зобов’язань керівника військової частнини. Окремо нагадую Вам про те, що заступник Начальника Генерального штабу генерал Воробйов телеграмою від 13.08.2015 вимагає від креівників військових підрозділів вживати всіх заходів  для своєчасного оформлення статусів учасників бойових дій.
Повідомляю, що згідно ст.. 20 Закону «Про звернення громадян», звернення, які не потребують додаткового вивчення, розглядаються і вирішуються невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Оскільки вирішення поставленого питання знаходиться повністю у компетенції керівника військової частини, надання відповіді не може потребувати більшого періоду, тому вимагаємо надати письмову, повну та всебічну відповідь та задовольнити викладені у цьому зверненні вимоги протягом визначеного законом часу.
Звертаємо Вашу увагу на адміністративну та кримінальну відповідальність посадових осіб за не надання відповіді на звернення, що подаються згідно Закону України «Про звернення громадян.
ПІБ _____підпис_____   дата».

В разі, якщо відповідь не буде надана, можна вчинити наступне:

1. Подати скаргу на дії/бездіяльність керівника військової части та зловживання ним владою до вищого керівництва або безпосередньо на адресу МОУ або до військової прокуратури. Скаргу слід подавати у вільній формі, з викладенням всіх обставин та вимогою – 1. Зобов’язати керівника ВЧ вчинити дії щодо подання документів для отримання статусу УБД 2. Притягнути керівника ВЧ до відповідальності за бездіяльність та зловживання владою. Скаргу варто подавати з дотриманням порядку оформлення та подачі, описаному вище для звернення громадян.
2. Самостійно подати документи до комісії МОУ для отримання статусу УБД. В разі недостатності документів – додаєте окреме клопотання з поясненням щодо відсутності документів та скріплення їх печаткою ВЧ через відмову керівника ВЧ та з проханням комісії самостійно вжити заходів щодо витребування з ВЧ таких документів, як це передбачено чинним законодавством та  Постановою N 413 від 20 серпня 2014 р.
Адреса «первинної комісії» МОУ 03168, м. Київ, Повітрофлотський пр-т, 6.
Адреса міжвідомчої комісії (вища інстанція) – 01001, м. Київ, провулок Музейний, 12


Доброго дня! Чи існують обмеження для військовослужбовців служби за контрактом, щодо направлення в зону проведення АТО, наприклад в зв’язку з сімейними обставинами (кількість дітей перевищує 3), якщо є буду вдячний за посилання на документи. З повагою, Андрій from Андрій 8. Листопада 2016

Доброго дня.
Ні, не існує.
Але це може бути підставою для звільнення.
Підстави для звільнення в особливий період визначені частиною 8 статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».
Під час дії особливого періоду з військової служби звільняються військовослужбовці:
ґ) через такі сімейні обставини або інші поважні причини:
…..
наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років.


Добрый день.У меня умер брат военнослужащий в зоне АТО . Умер от коронарной болезни сердца…Положена ли мне одноразовая денежная компенсация… Брату оставалось 10 дней до демобилизации… from Cергей 8. Листопада 2016

Доброго дня.
Право на виплати у разі загибелі (смерті)військовослужбовця, військовозобов’язаного або резервіста, якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві – мають члени сім’ї (дружина/чоловік, діти), батьки та утриманці загиблого (померлого).


Page 6 of 302 ; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »