Якщо ви залишите свою електронну адресу, то отримаете повідомлення про відповідь на Ваше запитання.

Добрий день! Запитання щодо 6 місячних контрактів. Був призваний по п’ятій хвилі, відслуживши 11 місяців підписав короткостроковий контракт, по місту роботи питань не виникло (місце і середній заробіток зберігаються). Зараз підписав наступний 6 місячний контракт (з кінця листопада буде діяти). Як в даному випадку можна трактувати статтю 119 КЗпП в частині гарантій мобілізованим, адже там є фраза “… але не більше строку дії контракту”? Фактично, мої 6 місячні контракти діють тільки в особливий період, перерв між ними немає і не буде, до цивільної роботи приступати не буду. Виходячи з логіки, мобілізовані які підписали контракт до закінчення особливого періоду (за якими гарантії стовідсотково зберігаються) і мобілізовані, які підписують в рамках цього ж особливого періоду короткострокові контракти без перерв і виходів на цивільну роботу, знаходяться в рівних умовах. Але стаття 119 не передбачає саме цю ситуацію, тому роботодавець (держслужба центральний орган, до речі) може трактувати ії не на мою користь. Мною був зроблений запит до Мінсоцполітики, у відповіді було процитовано статтю 119 КЗпП та зазначено що в неї не міститься положень щодо збереження місця роботи, посади і середнього заробітку для працівників, які продовжують військову службу за новим контрактом. Також зазначили що цей лист не є нормативно-правовим актом а має лише роз’яснювальний характер. Також однозначної відповіді поки не можуть надати ні юристи по місцю служби, ні юристи по місту роботи; роз’яснення Генштабу щодо прав мобілізованих, які підписали контракти також не передбачило цю ситуацію. Питання дуже актуальне і нове, тому що тільки зараз військовослужбовці за призовом під час мобілізації почали підписувати другі 6 місячні контракти. Дякую! from Антон 4. Листопада 2016

Доброго дня.
На нашу думку, цей випадок дійсно не описаний у КЗпП. Стаття 119 не дозволяє її тлумачити – там викладені прямі та досить прозорі норми.
Робоче місце протягом періоду проходження військової служби зберігається за такими категоріями працівників:

– Військовослужбовцями строкової служби – до дня фактичної демобілізації.
– Призваними під час мобілізації – на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації.
– Контрактниками, що уклали контракт в зв’язку з особливим періодом (фактично – на строк особливого періоду) – на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації.
– Мобілізованими, які уклали контракт перед демобілізацією – на строк до закінчення контракту.

Оскільки новий 6-ти місячний контракт укладається не шляхом продовження строку дії попереднього контракту, а шляхом укладення нового – то новий контракт очевидно випадає з-під регулювання статтею 119.
Звичайно, це особиста думка.
Вирішити питання, на наш погляд, можна лише двома шляхами – внесенням змін до Кодексу або наданням можливості не переукладати контракти, а продовжувати строк їх дії.


Доброго дня! Таке запитання. Якщо військовослужюовець строкової служби, якому зберігається робоче місце на підприємстві і виплачується середній заробіток, підпише контракт терміном на 6 місяців, то по закону робоче місце за ним збережеться, чи він підлягатиме звільненню? from Den 31. Жовтня 2016

Доброго дня. Ні.
Робоче місце протягом періоду проходження військової служби зберігається за такими категоріями працівників:

– Військовослужбовцями строкової служби – до дня фактичної демобілізації.
– Призваними під час мобілізації – на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації.
– Контрактниками, що уклали контракт в зв’язку з особливим періодом (фактично – на строк особливого періоду) – на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації.
– Мобілізованими, які уклали контракт перед демобілізацією – на строк до закінчення контракту.
Отже, для збереження робочого місця, в даному вимпадку, можна лише укласти контракт на особливий період – але він фактично не має строку, який міг би побачити військовослужбовець (невизначений строк).


Доброго дня, в чоловіка в листопаді закінчуеться контракт, він з призиву 2013 року. Що треба щоб його звільнили? 31. Жовтня 2016

Доброго дня. Частиною дев’ятої статті 23 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» встановлено, що у разі настання особливого періоду для військовослужбовців, у яких закінчився строк військової служби, встановлений цією статтею (строк дії контракту), військова служба продовжується понад встановлені строки на період до оголошення демобілізації.
Таким чином, в особливий період, у разі закінчення строку дії контракту, новий контракт про проходження військової служби з військовослужбовцем не укладається, а його дія продовжується на період до оголошення демобілізації, про що видається відповідний наказ командира (начальника) по стройовій частині та не дублюється наказом по особовому складу.
Підстави для звільнення в особливий період визначені частиною 8 статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».
Під час дії особливого періоду з військової служби звільняються військовослужбовці:
а) жінки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу;
б) за станом здоров’я – на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби в мирний час, обмежену придатність у воєнний час, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу;
в) у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку;
г) у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання;
ґ) через такі сімейні обставини або інші поважні причини:
виховання матір’ю (батьком) – військовослужбовцем, яка (який) не перебуває у шлюбі, дитини або кількох дітей віком до 18 років, які з нею (з ним) проживають, без батька (матері);
утримання матір’ю (батьком) – військовослужбовцем, яка (який) не перебуває у шлюбі, повнолітньої дитини віком до 23 років, якщо вона (він) є інвалідом I чи II групи;
необхідність постійного стороннього догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), що підтверджується відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної комісії для осіб віком понад 18 років чи лікарсько-консультативної комісії для осіб до 18 років;
наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років;
д) у зв’язку з проведенням організаційних заходів у порядку, визначеному Генеральним штабом Збройних Сил України, за умови завершення виконання визначених завдань;
е) через службову невідповідність осіб рядового, сержантського і старшинського (крім прапорщиків, старших прапорщиків, мічманів, старших мічманів) складу у разі невиконання службових обов’язків;
є) призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, а також які вислужили встановлені строки строкової військової служби, військової служби за призовом осіб офіцерського складу у строки, визначені рішенням Президента України;
ж) які вислужили строк військової служби за контрактом, укладеним на умовах, передбачених абзацом другим частини третьої статті 23 цього Закону (Цим абзацем передбачена наступна можливість: для військовослужбовців строкової військової служби та військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, які під час дії особливого періоду вислужили не менше 11 місяців, осіб, звільнених з військової служби під час дії особливого періоду, які приймаються на військову службу за контрактом у період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану (настання воєнного часу) або оголошення рішення про демобілізацію, строк військової служби в календарному обчисленні встановлюється шість місяців. Строк проходження військової служби для таких військовослужбовців може бути продовжено за новими контрактами на строк шість місяців);
з) які досягли граничного віку перебування військовозобов’язаних у запасі, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу під час особливого періоду;
Також з військової служби звільняються військовослужбовці, які є студентами, аспірантами чи докторантами денної форми навчання та були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період. Такі особи можуть продовжувати військову службу, якщо вони виявили таке бажання.


Page 9 of 302 « ; 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »