Порядок призначення і виплати грошової допомоги пораненим учасникам АТО, які не отримали інвалідність

Згідно частини 7 Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних і резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори або для проходження служби у військовому резерві, затвердженого ПКМУ від 25 грудня 2013 № 975, у випадку часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності одноразова грошова допомога виплачується в залежності від ступеня втрати працездатності, який встановлюється медико-соціальними експертними комісіями, в розмірі, що визначається у відсотках від:

– 70-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб (85 260 грн.) На дату встановлення ступеня втрати працездатності, – військовослужбовцю, який отримав поранення (контузію, травму або каліцтво) при виконанні обов’язків військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності;

– 50-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб (60 900 грн.) На дату встановлення ступеня втрати працездатності, – військовослужбовцю строкової військової служби, який отримав поранення (контузію, травму або каліцтво) в період проходження ним строкової військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності.

Призначення і виплата одноразової допомоги здійснюється відповідно до положень Постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 № 975 «Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності чи часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори або для проходження служби у військовому резерві »на підставі документів, перелік яких наведений нижче.

Порядок призначення і виплати допомоги:

Військовослужбовці звертаються до командування військової частини, до якої вони приписані, з таким переліком документів:

– Заявою про виплату одноразової грошової допомоги (стандартний бланк є у військовій частині);

– Копією довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення відсотка і причинного зв’язку втрати працездатності, або встановленої інвалідності (видається комісіями МСЕК Міністерства охорони здоров’я);

– Копією довідки військово-лікарської комісії, свідоцтва про хворобу (видається медичними установами, де проводилося лікування);

– Копією довідки командира військової частини про причини і обставини поранення (контузії, травми або каліцтва), видається у військовій частині;

– Випискою з наказу командира військової частини про виключення зі списків особового складу частини, а для військовослужбовців строкової військової служби – копією військового квитка (для звільнених з служби);

– Копіями сторінок паспорта одержувача одноразової допомоги з даними про прізвище, ім’я та по батькові та місце реєстрації;

– Копією ідентифікаційного коду одержувача.

Всі копії завіряються у військовому комісаріаті (військової частини), який приймає документи для виплати одноразової допомоги.

Одноразова грошова допомога виплачується особі шляхом її перерахування уповноваженим органом на рахунок в установі банку, зазначений одержувачем виплати, або через касу уповноваженого органу.

Рішення про відмову в призначенні допомоги може бути оскаржене в установленому порядку.