Відрахування мобілізованих студентів

Чи можуть відрахувати студента, який проходить військову службу, в тому числі – по мобілізації?

Студенти будь-яких форм навчання ( тому числі – заочного) в період проходження ними військової служби по мобілізації в особливий період не можуть бути відраховані через неявки та/або не здачу екзаменів.

Ця норма була внесена 03.07.2014р. до Закону України «Про освіту».

Так, згідно ст.. 51 цього Закону, вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти відповідно мають гарантоване державою право на:

– збереження місця навчання на період проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період;

– відстрочку на складання екзаменаційної сесії та державної атестації у навчальних закладах на період проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Якщо ВНЗ не має відомостей, що підтверджують факт мобілізації – їх необхідно негайно надати.
Мобілізація особи підтверджується одним з наступних документів (Роз’яснення Генерального штабу Міністерства оборони України від 21.08.2014р. №322/2/7142):
1. Військовим квитком з відмітками про призов/мобілізацію та їх дату.

2. Довідкою про призов військовозобов»язаного на військову службу, виданою військовим комісаріатом або військовою частиною, із зазначенням дати мобілізації, підписаною начальником (командиром) та скріпленою печаткою.
3. Випискою з наказу про зарахування до списків особового складу військової частини (для резервістів), із зазначенням дати мобілізації, підписаною начальником (командиром) та скріпленою печаткою.
Дата початку мобілізації особи – день призову на військову службу у військовому комісаріаті чи день зарахування до списків особового складу військової частини (для резервістів).
Якщо ВНЗ  має такі відомості, але ініціює відрахування  мобілізованої особи, для захисту прав можна  звертатись до:

– органів прокуратури, оскільки Постановою Верховної Ради України від 06.05.2014 № 1238-VII «Про додаткові заходи щодо зміцнення обороноздатності та безпеки держави» Генеральному прокурору України було доручено перевіряти факти звільнення з роботи та відмови у виплаті заробітної плати громадянам, призваним на військову службу в зв’язку з мобілізацією, в даному випадку питання аналогічне
– місцевого військкомату, оскільки згідно роз’яснення Міністерства оборони України від 29.04.2014р., їх зобов»язано вживати заходів для захисту  прав мобілізованих;
– судових органів з позовом про  поновлення на навчанні та стягнення  та збитків.

В РАЗІ КОНФЛІКТУ ПРОПОНУЄМО НАПРАВЛЯТИ ВНЗ (КОПІЮ – МІСЦЕВОМУ ВІЙСЬКОМАТУ) ПИСЬМОВЕ ЗВЕРНЕННЯ (ЧЕРЕЗ УКРПОШТУ, З ПОВІДОМЛЕННЯМ ПРО ВРУЧЕННЯ АБО ПІД РОЗПИС) про неприпустимість відрахування мобілізованого студента (згідно ст.. 51 ЗУ «Про освіту») та вимогою надати відповідь згідно ЗУ “Про звернення громадян”.