ВИПЛАТИ СПІВРОБІТНИКАМ МВС, ПОВ’ЯЗАНІ З УЧАСТЮ У АТО, ПРОЦЕДУРА ОТРИМАННЯ ТА ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

Учасники АТО – співробітники МВС, у тому числі – рядові батальонів, підпорядкованих МВС, мають право на такі виплати та пільги, пов”язані з участю у АТО:

1.Виплати по пораненню

Проводяться згідно ст. 23 Закону України «Про міліцію».

У разі поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного працівнику  міліції  під час виконання ним службових обов’язків, а також  інвалідності,  що  настала  в  період  проходження служби в органах внутрішніх справ або не пізніше ніж через три місяці після звільнення  зі  служби  чи  після  закінчення  цього  строку,  але внаслідок  захворювання  або  нещасного  випадку,  що мали місце в період  проходження служби в органах внутрішніх справ, залежно від ступеня втрати працездатності йому виплачується одноразова грошова допомога  в  розмірі  до  п’ятирічного  грошового  забезпечення за останньою  посадою  в  порядку  та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів   України.

Визначення  ступеня  втрати  працездатності працівником   міліції   у  період  проходження  служби  в  органах внутрішніх   справ   у   кожному   випадку   ушкодження   здоров’я здійснюється    в    індивідуальному    порядку    відповідно   до законодавства.

Процедура виплат описується у Постанові Кабінету міністрів України від 12.05.2007р. №707 «Про затвердження порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності працівника міліції, податкової міліції».

Розмір виплат

Інвалідність, що настала під час   виконання   службових   обов’язків,   пов’язаних  з безпосередньою участю в охороні громадського порядку:

– п’ятирічне  грошове забезпечення – інвалідам I групи;

– чотирирічне грошове забезпечення – інвалідам II групи;

– трирічне грошове забезпечення – інвалідам III групи;

Поранення (контузії, травми або каліцтва), що сталося під час  виконання   службових   обов’язків,   пов’язаних   з безпосередньою  участю  в охороні громадського порядку – виплати у розмірі річного грошового забезпечення.

Перелік документів для виплат

Для  виплати грошової допомоги  працівник міліції (або особа за довіреністю) подає органу внутрішніх справ за місцем проходження служби:

– заяву (рапорт)  про  виплату  грошової  допомоги;

– довідку медико-соціальної  експертної комісії (МСЕК) щодо визначення ступеня  втрати  працездатності  внаслідок  поранення   (контузії, травми або каліцтва) та (або) установлення групи інвалідності;

– довідку про грошове забезпечення;

– копію сторінок  паспорта  з  даними про прізвище,  ім’я та по батькові,  видачу документа та місце  реєстрації  (довідку  органу реєстрації або відповідного житлово-експлуатаційного підприємства, організації  чи  органу   місцевого   самоврядування   про   місце реєстрації або місце перебування заявника);

– копію ідентифікаційного номера.

Для   виплати   грошової  допомоги  обов’язково  подається довідка від Національної акціонерної страхової  компанії  “ОРАНТА” про проведену або не проведену раніше виплату.

Процедура проведення виплат

Орган МВС, у  якому  проходив  службу  працівник міліції, , подає до МВС у семиденний строк з дня реєстрації документів висновок  щодо  можливості  проведення  грошової  допомоги.

МВС  у  десятиденний  строк  приймає  рішення  про призначення   виплати   і  надсилає  його   органу внутрішніх справ,  у  якому проходив службу працівник міліції, для проведення виплати.

Виплата  грошової  допомоги  працівнику  міліції  проводиться шляхом перерахування суми виплати на рахунок, відкритий  заявником  в  установі  банку,  або  через  касу органу внутрішніх  справ.

Грошова допомога виплачується не пізніше двох місяців  з  дня прийняття  відповідного  рішення  у  межах коштів,  передбачених у державному бюджеті на такі цілі.

 

ЗРАЗОК РАПОРТУ

______________________________________

(найменування посади, прізвище, ім’я,

______________________________________

по батькові керівника органу)

______________________________________

______________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові заявника)

______________________________________

______________________________________

(місце проживання заявника)

______________________________________

 

ЗАЯВА (РАПОРТ)

 

Прошу провести мені виплату одноразової грошової  допомоги  у

 

зв’язку з тим, що ________________________________________________

(зазначається підстава)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

До заяви (рапорта) додаю:

 

___ ______________ 20__ р.                     ___________________

(підпис заявника)

 

  1. З 01.05.2014 виплачується винагорода в розмірі 100 відсотків місячного грошового забезпечення та заробітної плати, але не менш ніж 3000 гривень, у розрахунку на місяць, військовослужбовцям та особам рядового, начальницького складу Міністерства внутрішніх справ України, за безпосередню участь в антитерористичних операціях, здійсненні заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні тощо (постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2014 № 158 «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству фінансів на 2014 рік, та виділення коштів з резервного фонду державного бюджету»).
  2. Відповідно до абзацу 6 статті 4 Закону України “Про реабілітацію інвалідів в Україні” (в редакції Законом № 1609-VII від 23.07.2014) дія цього Закону поширюється на осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ України,в частині забезпечення їх виробами медичного призначення, технічними та іншими засобами реабілітації, послугами медичної реабілітації, санаторно-курортним оздоровленням на підставі висновків лікарсько-консультативних комісій лікувально-профілактичних закладів чи рішень військово-лікарських комісійнезалежно від встановлення їм інвалідності.