Прийнято закон, що удосконалює питання мобілізації та соціального захисту громадян України, які підлягають звільненню з військової служби

Повідомляємо про те, що 18.03.2015р. Верховною Радою України прийнято закон, яким внесено зміни до низки законодавчих актів щодо удосконалення окремих питань мобілізації та соціального захисту громадян України, які підлягають звільненню з військової служби під час особливого періоду або у зв’язку з оголошенням демобілізації.
В даний момент закон передається на підпис Президенту, після чого текст закону буде опубліковано.
Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Оскільки цими змінами додатково забезпечуються права мобілізованих в особливий період – наприклад щодо збереження робочого місця під час поранення або полону, щодо неможливостінегайної повторної мобілізації тощо, пропонуємо стисле викладення  деяких найсуттєвіших змін до законодавства, внесених новим законом.

Зокрема, вносяться зміни до:

1. До Кодексу законів про працю України- Передбачено переважне право при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці для працівників з числа колишніх військовослужбовців строкової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу на залишення на роботі (ст..42 КЗпП).

– Змінами доповнено положення про те, що гарантії щодо збереження робочого місця та середнього заробітку (надані мобілізованими працівниками та працівниками, що продовжують службу за контрактом після демобілізації) зберігаються за працівниками, які під час проходження військової служби отримали поранення (інші ушкодження здоров’я) та знаходяться на лікуванні у медичних закладах, а також потрапили у полон або визнані безвісно відсутніми, на строк до дня, наступного за днем їх взяття на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах після їх звільнення з військової служби у разі закінчення ними лікування у закладах охорони здоров’я незалежно від строку лікування, повернення з полону, появи їх після визнання безвісно відсутніми або до дня визнання судом їх померлими.

– На молодь, яка звільнилася із строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу і вперше приймається на роботу, розповсюджено гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні  шляхом встановлення квот роботодавцям відповідно до Закону України “Про зайнятість населення” (ст.. 196 КЗпП), а переш робоче місце надається на строк не менше двох років (ст.. 197 КЗпП).

2. До Закону України “Про відпустки”До ст.. 10 внесено норма про те, що щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на даному підприємстві за бажанням працівника надаються також  особам, звільненим після проходження строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу, якщо після звільнення із служби вони були прийняті на роботу протягом трьох місяців, не враховуючи часу переїзду до місця проживання;

3. До Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”Доповнено ст 101 щодо Права  військовослужбовців на відпустки, порядку надання відпусток та відкликання з них.

Мобілізованим в особливий період, які підлягають демобілізації, надається відпустка з розрахунку 1/12 частини тривалості відпустки, на яку вони мають право як військовослужбовці (Тривалість щорічної основної відпустки для військовослужбовців, які мають вислугу в календарному обчисленні до 10 років, становить 30 календарних днів; від 10 до 15 років – 35 календарних днів; від 15 до 20 років – 40 календарних днів; понад 20 календарних років – 45 календарних днів) за кожний повний місяць служби в році звільнення. При цьому, якщо тривалість відпустки таких військовослужбовців становить більш як 10 календарних днів, їм оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки в межах України. У рік звільнення таких мобілізованих військовослужбовців з військової служби (демобілізації), у разі невикористання ними щорічної основної відпустки їм виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної основної відпустки.

4. До Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.Доповнено статтю 23 «Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації». Зокрема, встановлено, що не підлягають призову на військову службу під час часткової мобілізації протягом шести місяців з дня звільнення з військової служби військовозобов’язані з числа громадян, які проходили військову службу за призовом під час мобілізації та були звільнені зі служби у запас. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди.

5. До Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”Внесено зміни до ст..23 – щодо строків військової служби у особливий період. Відтепер, у разі настання особливого періоду для військовослужбовців, у яких закінчився строк військової служби, військова служба продовжується понад встановлені строки:

у період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану (настання воєнного часу) – до термінів, визначених рішенням Президента України;

з моменту введення воєнного стану (настання воєнного часу) – до оголошення демобілізації;

Для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, дія контракту продовжується понад встановлені строки на період до оголошення демобілізації.