Законодавчі зміни щодо Державної цільової підтримки для здобуття професійно-технічної та вищої освіти

Відбулась публікація Закону України  “Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти”

Цим Законом доповнено статтю 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» наступними положеннями:

«Держава забезпечує учасникам бойових дій, зазначеним у пункті 19 частини першої статті 6 цього Закону (військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані) та працівники Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, особи рядового, начальницького складу, військовослужбовці, працівники Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції, а також працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення у порядку, встановленому законодавством), та їхнім дітям, у тому числі дітям, які навчаються за денною формою навчання у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, – до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, державну цільову підтримку для здобуття професійно-технічної та вищої освіти у державних та комунальних навчальних закладах.

Державна цільова підтримка для здобуття професійно-технічної та вищої освіти надається у вигляді:

–       повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

–       пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти;

–       соціальної стипендії;

–       безоплатного забезпечення підручниками;

–       безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних у державних та комунальних навчальних закладах;

–       безоплатного проживання в гуртожитку;

–       інших заходів, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Кореспондуючі зміни внесені до Законів України “Про професійно-технічну освіту”, “Про охорону дитинства”, “Про вищу освіту».

Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування (з 05.07.2015р.),крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону.Пункт 2, який вже набрав чинності, вносить зміни до Закону «Про професійно-технічну освіту».