Аналіз законодавства:ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ СТАТУСУ УЧАСНИКА БОЙОВИХ ДІЙ УЧАСНИКАМ АТО (частина 2)

Виходячи з нормативної бази, визначеної в частині першій аналізу, з метою унеможливлення повернення документів для доопрацювання (якщо маються всі необхідні документи), необхідно звернути увагу на наступне:

 1. Надавати усі документи, визначені переліком постанови КМ України № 413 від 20 серпня 2014 р. та листом МОУ від 24.10.2014 року та наданими зразками.
 2. Для оформлення вищевказаних документів (в обов’язковому порядку!!!) використовувати аркуші паперу формату А4 (210 х 297 міліметрів). Документи повинні мати поля: не менше 30 – 35 міліметрів – ліве; 10 – 15 міліметрів – праве; 20 – 25 міліметрів верхнє та нижнє.
 3. Всі копії документів повинні бути завірені підписом командира (начальника) військової частини (органу, підрозділу), установи, закладу та скріплені гербовою печаткою.
 4. До документів додати копії паспортів учасників АТО, завірені ними власноручно («З оригіналом згідно», далі підпис та ПІБ особи й дата завіряння копії).

Якщо командир військової частини, підрозділу чи з’єднання зволікають з оформленням та переданням до комісії документів, рекомендуємо самостійно зібрати та передати на розгляд такий пакет документів, тим паче що це дозволено на законодавчому рівні (таке право надається військовослужбовцю п. 8 постанови КМ України № 413 від 20 серпня 2014 р.).

Наполегливо рекомендую надавати документи до комісії з супровідним листом (2 екземпляри – один для комісії, інший Ваш, на якому комісія, що приймає документи, ПОВИННА поставити вхідний номер, дату та підпис особи, що прийняла документи). В разі відмови ставити вхідний штамп та розписуватись в отриманні, необхідно направити дані документи поштою цінним листом з описом вкладеного. В описі вкладеного обов’язково необхідно прописати назву, номер (якщо він зазначений) та дату кожного документу із зазначенням кількості листів. Лист опису та чек відправлення зберігати до вирішення справи!

У випадку надання до комісії усіх необхідних документів, визначених постановою КМ України № 413 від 20 серпня 2014 р. та листом МОУ від 24.10.2014 року, при дотриманні усіх вимог, визначених у даному розділі, в разі відмови в наданні статусу учасника бойових дій, э два варіанти дій:

 • повторно надати документи на розгляд міжвідомчої комісії через міністерство соціальної політики (за рішенням Міністра соціальної політики);
 • оскаржувати рішення комісії в судовому порядку.

Крім того, у випадку повернення документів на доопрацювання й вимоги надати документи, які непередбачені переліком, теж потрібно оскаржувати дії комісії в судовому порядку (в разі відсутності можливості їх надати).

Також нагадаю, що міжвідомча комісія з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій розглядає документи, надіслані комісією Міністерства оборони України протягом одного місяця.

На жаль, постановою КМ України № 413 від 20 серпня 2014 р. не встановлені строки розгляду документів комісією Міністерства оборони України з питань визначення учасників бойових дій та строки передачі даних документів до Міжвідомчої комісії.

Але, на даний час чине та діє «Положення про комісії з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій у Збройних Силах України та Інструкції про порядок видачі посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків “Ветеран війни – учасник бойових дій” та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості у Збройних Силах України», затверджене Наказом Міністра оборони України від 8 квітня 2009 року N 158, яке зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 травня 2009 р. за N 428/16444. Пунктом 8 цього Положення визначено, що Комісії з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій у Збройних Силах України зобов’язані:

приймати до розгляду заяви громадян про визнання їх учасниками бойових дій відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

реєструвати заяви у спеціальній книзі обліку;

інформувати заявника про прийняття заяви до розгляду і дату засідання Комісії;

– робити запити до відповідних архівних установ, про що повідомляти заявника;

– розглядати заяви громадян, що надійшли до Комісій, у місячний строк;

– заслуховувати пояснення громадян, які подали заяви, свідків, представників організацій, установ та громадських організацій ветеранів, досліджувати інші докази;

– у разі відмови в задоволенні вимог, викладених у заяві, рішення доводити до відома громадянина в письмовій формі, а також роз’яснювати порядок оскарження прийнятого рішення.

Засідання Комісії проводити не рідше одного разу на місяць (за наявності документів).

Отже, комісія Міністерства оборони України з питань визначення учасників бойових дій зобов’язана розглянути документи та передати їх до Міжвідомчої комісії не пізніше місячного строку з дня отримання документів.

 1. Що робити, якщо у військових немає ніяких підтверджень, що вони були в зоні АТО.

В даній ситуації є декілька варіантів, які необхідно використати.

По-перше, в пресі є заклик голови Державної служби у справах ветеранів війни та учасників АТО Артура Дерев’янко«радить командирам частин, які нині перебувають у зоні АТО, взяти на облік усіх людей, що проходять службу, щоб у подальшому в наших захисників не виникало бюрократичних проблем з оформленням документів учасника бойових дій. Це стосується навіть тих, хто прийшов добровольцем чи волонтером.

— Усіх людей треба взяти на облік. І коли бійці йдуть у бій, то всі їхні прізвища повинні бути вписані у бойові накази, — зазначає Артур Дерев’янко. — Це буде підставою для того, щоб командир військової частини потім мав змогу видати їм довідку, а ми вже тоді з міжвідомчою комісією визначатимемо, чи дійсно ця людина брала участь у бойових діях. На мою думку, ми ще матимемо клопіт з оформленням волонтерів як учасників бойових дій. Тому вже тепер, виїжджаючи в зону АТО, їм потрібно у військових частинах, куди вони прибувають, ставити позначку, наприклад — у путівці руху авто. Це вже буде додатковою підставою для доведення, що ця людина є учасником бойових дій або інвалідом війни. Адже по дорозі до військової частини, куди вони везуть гуманітарну допомогу, можуть трапитись різні неприємності, через що людина може навіть стати інвалідом».

Тому воїнам АТО необхідно наполегливо вимагати, щоб командири частин внесли до облікових документів (до списків особового складу) дані військових, що перебувають в зоні АТО.

По-друге, п. 9 Положення про комісії з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій у Збройних Силах України та Інструкції про порядок видачі посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків “Ветеран війни – учасник бойових дій” та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості у Збройних Силах України», затвердженого Наказом Міністра оборони України від 8 квітня 2009 року N 158, визначено, що комісії приймають рішення щодо визнання громадян учасниками бойових дій на підставі документів:

 • довідок відповідного періоду, підписаних і завірених печаткою;
 • партизанського квитка;
 • посвідчення учасника підпілля;
 • посвідчення до знака “За разминирование”;
 • грамот, фотографій (оригіналів);
 • газетних матеріалів того періоду, який потребує підтвердження;
 • історичних довідок, документів та інших архівних матеріалів;
 • документів потрібного періоду, де зазначені прізвище, ім’я та по батькові заявника;
 • партійних документів, які підтверджують службу чи роботу заявника у відповідний період;
 • інших документів, на підставі яких можливо зробити достовірний висновок про участь у бойових діях або розмінуванні (траленні бойових мін);

для військовослужбовців, які перебували у відрядженні:

 • рішення Міністра оборони України або начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України про відрядження;
 • витягу з наказу по стройовій частині відповідного командира (начальника) про направлення у відрядження;
 • копії посвідчення про відрядження з відповідними відмітками про прибуття та вибуття;

для військовослужбовців, які брали участь у розмінуванні або траленні бойових мін:

 • витягу з наказу командира військової частини про призначення до групи розмінування (тралення бойових мін);
 • витягу з наказу командира військової частини про виїзд у складі групи на розмінування (тралення бойових мін);
 • акта на виконання робіт із розчистки місцевості (територіальних і нейтральних вод) від вибухонебезпечних речовин (бойових мін).

За відсутності через незалежні від заявника причини необхідних документів, які підтверджують його право на отримання статусу учасника бойових дій, дозволяється брати до уваги показання свідків (не менше двох), які в період, що потребує підтвердження, проходили військову службу чи працювали разом із заявником (пункт 10 вищевказаного Положення).

Відповідно до п 11 Положенняу разі звернення громадян до суду стосовно встановлення факту участі в бойових діях чи інших подіях, які дають право на визначення їх учасниками бойових дій, і прийняття судом відповідного позитивного рішення таке рішення суду визнається як документ, що підтверджує право громадянина на визнання його учасником бойових дій. Копія рішення суду підлягає збереженню разом з іншими документами.

Крім того, з відповідним запитом (за роз’ясненнями з приводу оформлення документів та тими питаннями, що потребують вирішення) можна звернутися до Міністерства оборони України, яке повинно розглянути звернення та надати аргументовану відповідь відповідно до «Інструкції про організацію розгляду звернень та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України», затвердженої наказом Міністра оборони України від 3 грудня 2005 року N 722, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України16 грудня 2005 р. за N 1512/11792.

Дана Інструкція встановлює порядок розгляду, реєстрації, приймання, узагальнення та аналізу звернень військовослужбовців, членів їх сімей, працівників Збройних Сил України, а також інших громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які законно перебувають на території України (далі – громадяни), у структурних підрозділах центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, у командуваннях видів Збройних Сил України, об’єднаннях, з’єднаннях, військових частинах, військових навчальних закладах, установах та організаціях Збройних Сил України та визначає порядок контролю за його дотриманням.

В даній Інструкції зазначено, що «у роботі з письмовими та усними зверненнями громадян потрібно забезпечувати кваліфікований, неупереджений, об’єктивний і своєчасний розгляд звернень громадян з метою оперативного розв’язання порушених у них питань, задоволення законних вимог заявників, реального поновлення порушених конституційних прав та запобігання надалі таким порушенням».

По-третє, на сайті http://armyhelp.com.ua/ua/ato.php розміщено наступну інформацію, якою можна скористатися:

«Сьогодні ми зіткнулися з ситуацією, що у багатьох військових немає ніяких підтверджень, що вони були в зоні АТО. Причиною тому є скоріше не “злив” або “підстава”, а банальна бюрократія і халатність керівництва АТО і МО. У результаті у наших героїв виникає проблема з отриманням статусу учасника бойових дій, який більшість з них заслужили. Небайдужі волонтери беруться допомогти армії і в цьому питанні. Серед них Андрій Жилін.

Андрій працює по 2-ом напрямкам вирішення питання:

 1. Є надія, що зі скрипом Міноборони все-таки приведе все в порядок. У нас є контакт в МО по роботі з волонтерами. У разі, якщо у вас є дані про те, що військова частина ХХХ знаходиться за документами наприклад на полігоні, а за фактом вона в зоні АТО, ми будемо пробувати вирішувати це через наш контакт. Від вас потрібні такі дані: (місцезнаходження і чисельність групи не висилати – щоб нас в диверсанти або шпигуни не записали) ПІБ, звання та мобільний телефон командира підрозділу в зоні АТО в разі його особистої згоди надати цю інформацію, дата перекидання в АТО, а також – ПІБ, звання, мобільний штабного військового, який стверджує, що частина на полігоні.

Ці дані Андрій просить повідомляти йому по телефону 067-589-63-11

 1. Андрій вийшов на військового, який через суд отримував статус учасника бойових дій, він член асоціації, яка зможе допомогти юридично через суд це робити. У найближчий місяць військовий запропонував пробувати все робити через МО, якщо справа не зрушиться – будемо судитися. У нього є практичний досвід отримання статусу учасника бойових дій на основі фото/відео доказів і показань свідків (без офіційних документів).

До кінця тижня Андрій обіцяє розробити покроковий план дій для волонтерів – яку інформацію треба збирати учасникам АТО, щоб у разі суду це їм допомогло. Але вже зараз ми рекомендуємо збирати і зберігати відео та фото матеріали, що підтверджують присутність в зоні військових дій».

Більш того, юристи-волонтери готові відстоювати права воїнів АТО в судах, оскільки в більшості випадків судової тяганини не уникнути. Але, на мою думку, судова практика, можливо, прискорить процес оформлення статусу наступним учасникам АТО та врегулює ті відносини, які ще не прописані в нормативній базі. Зрештою, разом ми подолаємо складну бюрократичну процедуру та змусимо відповідних чиновників сумлінно виконувати свої обов’язки.

Спеціально для “Военсовета” підготувала юрист-волонтер Ірина Шевченко

No Responses