Чи має право роботодавець звільнити мобілізованого?

Законом України від 27.03.2014 № 1169-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення проведення мобілізації» встановлено, що працівники, які призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, не підлягають звільненню.
Згідно ч.3 ст.119 КзпП України «працівникам, які призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року, гарантується збереження місця роботи, посади і середнього заробітку».
Якщо роботодавець не має відомостей, що підтверджують факт мобілізації – їх необхідно негайно надати.
Мобілізація особи підтверджується одним з наступних документів (Роз’яснення Генерального штабу Міністерства оборони України від 21.08.2014р. №322/2/7142):
1. Військовим квитком з відмітками про призов/мобілізацію та їх дату.
2. Довідкою про призов військовозобов»язаного на військову службу, виданою військовим комісаріатом або військовою частиною, із зазначенням дати мобілізації, підписаною начальником (командиром) та скріпленою печаткою.
3. Випискою з наказу про зарахування до списків особового складу військової частини (для резервістів), із зазначенням дати мобілізації, підписаною начальником (командиром) та скріпленою печаткою.
Дата початку мобілізації особи – день призову на військову службу у військовому комісаріаті чи день зарахування до списків особового складу військової частини (для резервістів).
Якщо роботодавець має такі відомості, але ініціює звільнення мобілізованої особи, для захисту прав можна звертатись до:
– відповідної Державної комісії з питань праці;
– органів прокуратури, оскільки Постановою Верховної Ради України від 06.05.2014 № 1238-VII «Про додаткові заходи щодо зміцнення обороноздатності та безпеки держави» Генеральному прокурору України було доручено перевіряти факти звільнення з роботи та відмови у виплаті заробітної плати громадянам, призваним на військову службу в зв’язку з мобілізацією;
– місцевого військкомату, оскільки згідно роз’яснення Міністерства оборони України від 29.04.2014р., їх зобов»язано вживати заходів для захисту трудових прав мобілізованих;
– судових органів з позовом про поновлення на роботі та стягнення плати за вимущений прогул та збитків.