За яких обставин воїн АТО може отримати позапланову відпустку?

Порядок надання відпусток військовослужбовцям визначено статтею 10-1 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”. Відповідно до зазначеної статті в особливий період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію надання військовослужбовцям щорічних основних відпусток здійснюється за умови одночасної відсутності не більше 30 відсотків загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу.

Отже, якщо чисельність підрозділу дозволяє, варто спробувати подати рапорт. Але його задоволення залежить від командира частини.

В особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів. Сімейними обставинами традиційно вважаються хвороби будь-кого з членів сім’ї, що можуть бути підтверджені, інші «поважні причини» – смерть родича, гостра необхідність владнати майнові справи (участь у суді, оформлення важливих документів тощо).

Отже, за наявності таких обставин – варто підкрипіти їх документарно, та подавати рапорт на відпустку.

Надання військовослужбовцям у зазначені вище періоди інших видів відпусток, крім відпусток військовослужбовцям-жінкам у в’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в разі якщо дитина потребує домашнього догляду, – тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку, а також відпусток у зв’язку з хворобою або для лікування після тяжкого поранення за висновком (постановою) військово-лікарської комісії, припиняється.