Особливості, які розповсюджуються до осіб, які визнані непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатним у воєнний час вже під час військової служби

До осіб, які визнані  непридатними  до військової служби в мирний час, обмежено придатним у воєнний час вже під час військової служби, розповсюджуються такі особливості:

А. Переміщення військовослужбовців, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі і визнані військово-лікарською комісією за станом здоров’я обмежено придатними до військової служби, з посад, що вони займали, на інші посади здійснюється з урахуванням рекомендацій постанови військово-лікарської комісії щодо протипоказань видів службової діяльності даній особі.

Б. В разі досягнення граничного віку військової служби, військовослужбовці, які відповідно до висновку військово-лікарської комісії визнані обмежено придатними чи непридатними до військової служби, на військовій службі понад граничний вік не залишаються.

В. Необхідність і терміновість переміщення військовослужбовців, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі і визнані військово-лікарською комісією за станом здоров’я обмежено придатними до військової служби, з посад, що вони займають, на інші посади, на яких вони можуть виконувати обов’язки військової служби з урахуванням стану здоров’я, підготовки і досвіду служби, визначаються командирами (начальниками), які мають право призначати військовослужбовців на відповідні посади.

Г. Переміщення по службі в іншу місцевість військовослужбовців, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі і визнані придатними або обмежено придатними до військової служби, але при цьому вони самі чи члени їх сімей мають потребу за станом здоров’я у зміні місця служби (проживання), здійснюється на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії.

Д.Рішення про звільнення з військової служби внаслідок визнання обмежено придатним у воєнний час, приймається на підставі висновку ВЛК з ТАКИМ формулюванням посадовою особою, до чиєї номенклатури призначення належить посада, яку займає військовослужбовець на підставі відповідних клопотань.